CAO-verhogingen per 1 januari 2022

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit.

Voor alle cao’s geldt dat zij moeten voldoen aan het Wettelijk Minimumloon (WML). Dit is per 1 januari 2022 verhoogd. Meer informatie hierover kan je vinden in ons artikel ‘Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML)’.

Bouw en infra (10)
3,00%

Beroepsgoederenvervoer over de weg (21)
3,25%

Vleessector (26)
1,00%

Architectenbureaus (43)
1,00% en aanpassing minimumloon naar €14

Houthandel (233)
2,00%

Particuliere beveiligingsorganisaties (496)
2,50%

ABU Cao voor Uitzendkrachten (633)
1,41%

Retail non-food (727)
1,41%

Technische groothandel (730)
2,00%

Slagersbedrijf (748)
0,40%

Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf (759)
2,75%

Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf (823)
1,00%

Hellende daken (3356)
3,00%

De onderstaande cao’s zijn algemeen verbindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn dus verplicht. Wil je weten wat een algemeenverbindendverklaring betekent? Lees dan ons artikel ‘De CAO en de algemeenverbindendverklaring’ in ons blog.

Cao’s die algemeen verbindend zijn verklaard:
– Bouw en Infra (10)
– Beroepsgoederenvervoer over de weg (21)
– Vleessector (26)
– Architectenbureaus (43)
– Particuliere beveiligingsbureaus (496)
– Retail non-food (727)
– Technische groothandel (730)
– Slagersbedrijf (748)
– Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf (823)

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’