Cao-verhogingen per 1 juli 2024

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. In de cao staan ook afspraken over verschillende uitkeringen, zoals de eenmalige uitkering en de eindejaarsuitkering. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen en andere wijzigingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit.

Voor alle cao’s geldt dat zij moeten voldoen aan het Wettelijk Minimumloon (WML). Het WML is per 1 juli 2024 verhoogd. De lonen in de cao’s zullen daarom aangepast worden naar het wettelijk minimumloon. Sinds 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon veranderd naar een uurloon. Het WML is verhoogd met 1,2%. Dit betekent dat alle werknemers van 21 jaar en ouder vanaf 1 juli 2024 minimaal €13,43 moet verdienen.

Bouw en infra (10)

3,5% en €50 bruto per maand

Beroepsgoederenvervoer (21)

2%

Bitumineuze en kunststof dakbedekking (118)

1,5%

Hoveniersbedrijf Nederland (243)

2%

Recreatie (1165)

3%

Bakkersbedrijf (1496)

4,5%

Groothandel in bloemen en planten (1547)

1%

Glastuinbouw (1869)

1,7%

De cao bouw en infra (10), beroepsgoederenvervoer (21) en bakkersbedrijf (1496) zijn algemeen verbindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn dus verplicht. Wil je weten wat een algemeenverbindendverklaring is? Lees dan het artikel ‘De CAO en de algemeenverbindendverklaring’ in ons blog.

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’