CAO voor Uitzendkracht is algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 31 augustus 2022 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot het einde van de officiële looptijd van de cao: 2 januari 2023. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU of de NBBU de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven.

De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten met FNV, CNV Vakmensen en De Unie. In de cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en pensioen. Voordat de cao algemeen verbindend was verklaard, gold de cao alleen voor leden van de ABU die onder de werkingssfeer vallen. Nu de cao algemeen verbindend is verklaard geldt de cao voor iedereen die onder de werkingssfeer van de cao valt. De werkingssfeerbepaling (artikel 1 van de cao) bepaalt wie verplicht is om de cao toe te passen. Als je verplicht bent om de cao toe te passen, kan je hier ook niet van afwijken. Ook niet met toestemming van de werknemer. Een cao gaat voor op een individuele arbeidsovereenkomst.

In dit geval is de cao van toepassing op de uitzendovereenkomst tussen uitzendkrachten en een uitzendonderneming. Dat geldt alleen als de loonsom van de uitzendonderneming ten minste 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis bedraagt. Dit is de hoofdregel, er zijn een aantal uitzonderingen te vinden in artikel 1 zoals dat de cao niet voor leden van de NBBU geldt, zij hebben namelijk een eigen cao.

Onderstaande link bevat het besluit van de algemeenverbindendverklaring:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-18667.pdf

Meer weten over onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’