CAO voor uitzendkrachten per 1 januari 2022

De CAO voor Uitzendkrachten is vanaf 1 juni 2021 verlengd tot 1 oktober 2021. Het is in de tussentijd niet gelukt om tot een nieuwe cao te komen. De cao wordt daarom verlengd voor de duur van één jaar tot 31 oktober 2022. De cao wordt wel gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 gaan er nieuwe regels gelden. In de komende maanden geldt een overgangsperiode. Zo kunnen uitzenders ervoor zorgen dat ze vanaf 1 januari 2022 volgens de gewijzigde cao werken. Ondertussen zijn de FNV, CNV en de Unie weer terug aan de onderhandelingstafel gekropen. Het is nog afwachten wat daaruit gaat komen. Wat gaat er precies veranderen? Dat lees je in dit artikel!

Het fasesysteem

Fase A wordt verkort van 78 weken naar 52 weken. Voor uitzendkrachten die al in het fasesysteem zitten, komt er een overgangsregeling. Zo krijgen ondernemingen de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Fase B wordt verkort van 4 jaar naar 3 jaar. Het maximumaantal van 6 contracten blijft gelden. Ook hier gaat een overgangsregeling gelden voor al uitzendkrachten die al in het fasesysteem zitten.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning zal worden uitgebreid, hier worden eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen aan toegevoegd. Als een inlener een vergoeding verstrekt voor thuiswerken, hebben uitzendkrachten hier ook recht op. De eenmalige uitkering die tot nu toe alleen verplicht moet worden uitgekeerd aan uitzendkrachten die werkzaam zijn onder de Bouw & Infra-cao zal vanaf 2022 verplicht worden voor alle uitzendkrachten. Hieronder vallen eenmalige vergoedingen omdat er geen loonsverhoging is geweest doordat er een nieuwe cao wordt afgesloten en bijvoorbeeld de zorgbonus.

Pensioen

De wachtperiode (de tijd voordat een uitzendkracht recht heeft op opbouw van pensioen) wordt van 26 gewerkte weken verkort naar 8 gewerkte weken.

Ten tweede verandert de pensioengrondslag. Dat is de basis waarop het pensioen berekend wordt. De pensioengrondslag wordt verduidelijkt en verbreed. Het nieuwe begrip ‘pensioengevend inkomen’ omvat het volgende:

  • Loon voor de werknemersverzekeringen, dit is het loon waarover wg-lasten betaald wordt. Denk hierbij aan overwerk, loon voor onregelmatigheid, bruto bonussen, reisuren (bruto).
  • Plus pensioenpremie werknemer
  • Minus fiscale bijtelling leaseauto
  • Plus het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten. (ET-uitruil)

Arbeidsmigranten

  • De arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt heeft de eerste twee maanden recht op het fulltime wettelijk minimumloon, ook als er niet fulltime wordt gewerkt. Bij kortlopende projecten gaan speciale regels gelden.
  • Er worden afspraken gemaakt over het voorkomen van schulden van arbeidsmigranten bij uitzendbureaus voordat de werkzaamheden beginnen.
  • Verder komt er een redelijke termijn voor het verplicht verlaten van de huisvesting bij het einde van de uitzendovereenkomst, namelijk 4 weken.

Duurzame inzetbaarheid

Er moet extra geïnvesteerd worden in innovatieve arbeidsmarktprojecten. De maximale SFU-premie van 0,2% moet effectief ingezet worden zodat uitzendkrachten duurzaam ingezet kunnen worden.

Onwerkbaar weer

Als er niet gewerkt kan worden door onwerkbaar weer dan behoudt de uitzendkracht in het geval van een loondoorbetalingsplicht recht op loon.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’