CAO

CAO

De CAO voor Uitzendkrachten 2017 – 2019 is vanaf 1 september 2019 niet algemeen verbindend verklaard. ABU-leden kunnen gebruik blijven maken van de ABU-CAO, waarbij ze op basis van het lidmaatschap aan de cao gebonden zijn. Nieuwe cao per 30 december 2019 Alle...

CAO voor Uitzendkrachten

Vakbonden en de cao Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen op de cao door lid te worden van een vakbond. Namens de leden fungeren de vakbonden als...
Nieuwe CAO

Nieuwe CAO

Wat is een CAO?Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. Een voorbeeld hiervan is de...
Wet Arbeid in Balans | WAB

Wet Arbeid in Balans | WAB

Op dinsdag 28 mei 2019 is de Eerste kamer akkoord gegaan met de Wet Arbeidsmarkt in balans (vanaf heden te noemen WAB). De WAB gaat in per 1 januari 2020. De Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 ingevoerd. Waarom dan nu alweer een nieuwe wet? Het doel van de...