Steun vanuit het  kabinet

Steun vanuit het kabinet

Coronasteun voor banen en economie Op 28 augustus heeft het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden opgezet. Het nieuwe pakket volgt de twee eerdere noodpakketten op en loopt tot in 2021. De regelingen gelden vanaf 1 oktober 2020 en...
Corona & werkgeverschap

Corona & werkgeverschap

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en op de banenmarkt. We zijn nu 6 maanden verder, wat is de stand van zaken? Wat moet je als werkgever weten omtrent corona? Nog steeds gelden de basisregels: – Houdt 1,5 meter afstand.- Vermijdt drukke...
Uitzenden & jongeren

Uitzenden & jongeren

Vanaf 1 juli 2020 is de Nadere Regeling Kinderarbeid gewijzigd. In de Nadere Regeling Kinderarbeid staat precies uitgelegd wat een kind op de werkvloer mag doen. De wijziging van 1 juli 2020 betreft het verbod op het zelfstandig bezorgen van maaltijden door jongeren...
ATV & ADV – Hoe zit dat nou precies?

ATV & ADV – Hoe zit dat nou precies?

Wat zijn atv- en adv-dagen? Atv staat voor ‘arbeidstijdverkorting’ en adv staat voor ‘arbeidsduurverkorting’. Atv- of adv-dagen zijn niet wettelijk geregeld, in beginsel hebben werknemers er dus geen recht op. In sommige branches is er voorzien in atv- of adv-dagen...
AVG AVG en nog eens AVG!

AVG AVG en nog eens AVG!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Hiermee is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. De AVG bevat ten opzichte van de Wbp voor ondernemingen extra verplichtingen. Bovendien zijn de maximale boetes...