Corona, vaccinaties en werkgevers?

Veel werkgevers willen graag weten of hun werknemers gevaccineerd zijn. Hier zitten een aantal haken en ogen aan. Dit komt door de privacy en de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer. In dit artikel alle do’s en dont’s met betrekking tot corona.

Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd?

Theoretisch gezien mag dit wel. Een werknemer hoeft echter geen antwoord te geven op deze vraag. De werkgever mag dit ook alleen vragen als hij daar een goede reden voor heeft. Een goede reden is bijvoorbeeld een duidelijk plan over hoe te handelen als de werknemer niet is gevaccineerd. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag de werkgever deze informatie op geen enkele wijze vastleggen of opslaan.

Mag je als werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren tegen corona?

Nee dit mag niet. Vaccinatie is vrijwillig. Dit is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en in Europese wetgeving. Iedereen mag zelf kiezen of ze een coronavaccinatie nemen of niet. Je mag werknemers wel verzoeken om zich te laten vaccineren, maar daar moet het dan ook bij blijven.

Mag de bedrijfsarts vragen of een werknemer is gevaccineerd?

Ja, dit mag en dit mag hij dan ook registreren. Een werknemer mag nog steeds zelf bepalen of hij hier antwoord op geeft of niet. Een bedrijfsarts moet daar wel een goede reden voor hebben. Een goede reden is omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. De bedrijfsarts mag deze informatie niet delen met de werkgever. Wel kan de bedrijfsarts een algemeen beeld geven van het aantal gevaccineerde werknemers.

Aangepaste werkzaamheden?

Als je als werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer niet wil zeggen of hij gevaccineerd is ofwel, dan is aanpassing van werk mogelijk. De werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe risico op besmetting voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt. Als de werkgever met een redelijk voorstel komt voor alternatieve maatregelen, dan zal de werknemer dat moeten accepteren. Voorbeelden zijn:

  • Een aangepast werkrooster
  • Het aanbieden van een andere werkplek
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Of als het werk het toelaat; thuiswerken

 

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’