Eerste Kamer stemt toe in wetsvoorstel over aanpassen LIV en LKV

Op 16 april 2024 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat een ingrijpende verandering in het Nederlandse arbeidslandschap teweegbrengt: het lage-inkomensvoordeel (LIV) zal vanaf 1 januari 2025 worden afgeschaft. Dit is onderdeel van de voorgestelde wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Vervallen van Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het doel van deze ingrijpende stap is het laten vervallen van het LIV, dat slechts beperkt bijdraagt aan de kansen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In plaats daarvan zal het vrijgekomen geld worden herverdeeld voor andere tegemoetkomingen aan werkgevers en als compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw Loonkostenvoordeel (LKV) voor ouderen

Maar dat is niet het enige: het wetsvoorstel omvat ook een stapsgewijze afbouw van het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben. Vanaf volgend jaar zal dit voordeel worden verminderd voor dienstbetrekkingen die zijn gestart op of na 1 januari 2024, en volledig worden afgeschaft vanaf 1 januari 2026. Dit is een significante verschuiving die werkgevers zal dwingen hun strategieën ten aanzien van oudere werknemers te heroverwegen. Deze aanpassing betreft enkel de LKV gericht op ouderen. De overige varianten van het LKV blijven (voorlopig) ongewijzigd van kracht.

Het kabinet zet echter in op alternatieve stimuleringsmaatregelen om werkgevers aan te moedigen oudere werknemers in dienst te houden. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft zich via verschillende initiatieven uit de seniorenkansenvisie inzetten voor een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers.

Compensatie voor gemeenten

Met de vrijgekomen middelen door de afschaffing van het LIV zal onder andere het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’ structureel worden gemaakt, terwijl er ook geld wordt gereserveerd om de gevolgen van het afschaffen van het LIV voor sociaal ontwikkelbedrijven te verzachten. Gemeenten zullen vanaf 2025 compensatie ontvangen voor het wegvallen van het LIV.

Bovendien zullen vanaf volgend jaar de criteria worden verruimd voor het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van werknemers met een arbeidshandicap. Deze uitbreiding zal werkgevers vaker in aanmerking laten komen voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen hun eigen organisatie of elders binnen het bedrijf.

Ontwikkelingen binnen flexbranche

Heb jij jouw eigen uitzendbureau? Dan is het belangrijk dat je volledig op de hoogte bent van alle wetsvoorstellen. Zo krijg je niet alleen een beeld van er speelt binnen de branche, maar je bent voorbereid op wat komen gaat. Een simpele aanpassing van een wet- of regel kan weliswaar gaan over 1 facet (bijvoorbeeld loon, vergunning of iets anders), maar kan gevolgen hebben voor meerdere facetten en/of ervoor zorgen dat sommige bedrijven andere keuzes gaan maken.

Doordat wij meerdere partners om ons heen hebben, zijn wij altijd up-to-date van de (nieuwste) wet- en regelgeving. Door onze ruime ervaring in de flexbranche en in ondernemerschap, helpen wij veel bij specifieke vragen, maar we signaleren wij ook groeikansen en denken mee in mogelijkheden. Wil jij weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op door ons een bericht te sturen of even op te bellen.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’