Prinsjesdag

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Dan wordt de troonrede voorgelezen door de Koning. Daarin staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Daarnaast wordt dan het koffertje waar de Rijksbegroting en de Miljoenennota in zitten, aangeboden aan de Tweede kamer. Daarin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de plannen in de troonrede beschikbaar stelt. Ook staat daarin waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet is demissionair waardoor er het komende jaar niet veel grote nieuwe keuzes worden gemaakt. Veel grote nieuwe keuzes worden overgelaten aan een volgend kabinet.

Uit de troonrede blijkt dat de economie er in de nabije toekomst heel goed uitziet. Het economisch herstel zal nog sterker doorzetten dan werd gedacht. De krapte op de arbeidsmarkt zal echter wel aanhouden. Zoals ook al voorspeld was, wordt de hervorming van de arbeidsmarkt aan een volgend kabinet overgelaten. Het meeste beleid staat vrijwel stil, een kabinet is dus dringend nodig. Zijn er dan wel andere dingen die veranderen voor de arbeidsmarkt en voor de uitzendbranche? In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Belastingen

  • Per 2022 wordt de lage Awf-premie vastgesteld op 2,20% en de hoge Awf-premie op 7,20%.
  • De gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt voor de lagere premie voor kleine werkgevers vastgesteld op 5,49% en voor de hogere premie voor (middel)grote werkgevers op 7,05%.
  • De werkgeversheffing voor de ziekteverzekeringswet daalt van 7% naar 6,70%.
  • De gemiddelde gedifferentieerde ziektewetpremie stijgt van 0,58% naar 0,68%.

De belastingdienst stuurt eind 2021 aan elke (middel)grote werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies en aan elke kleine werkgever een mededeling met de sectorale premies.

Thuiswerkkostenvergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 2022 een onbelaste vergoeding geven aan hun medewerkers voor de kosten van het thuiswerken van maximaal €2 per dag/dagdeel. Je kunt dan per dag ofwel een thuiswerkkostenvergoeding of de reiskostenvergoeding geven.

Betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken (van de 26) van het ouderschapsverlof doorbetaald. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Zo wordt het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderd en de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen verbeterd.

Ontwikkeling en leren

In het kader van een leven lang ontwikkelen kunnen werkenden zelfstandig, zonder bemoeienis van de werkgever, werken aan hun scholing en ontwikkeling. Vanaf 1 maart 2022 is voor het volgen van een opleiding en ontwikkeling een budget van €1000 per persoon per jaar beschikbaar. Deze vergoeding wordt STAP-budget genoemd, afkorting voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee kunnen werkenden hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren of zichzelf omscholen.

Voor de SLIM-regeling is weer budget beschikbaar gesteld. De regeling stimuleert werkgevers om te investeren in een leercultuur. Mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.

Zzp’ers

  • De webmodule voor zzp’ers waar in vorig artikel aandacht aan is besteed, wordt aangehouden. Sancties legt de Belastingdienst nog steeds niet op, tenzij er sprake is van duidelijke misbruik.
  • De zelfstandigenaftrek wordt daarnaast verder afgebouwd van €6670 in 2021 naar €6310 in 2022.

 

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’