Opvolgend werkgeverschap, en nu?

Wat is opvolgend werkgeverschap en wanneer is daar sprake van?

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als een inlener de uitzendorganisatie opvolgt als werkgever of als de ene uitzendorganisatie de andere uitzendorganisatie opvolgt als werkgever. De werknemer wisselt formeel van werkgever, hij treedt in dienst bij een nieuwe werkgever. De werkgevers worden geacht elkaars opvolger te zijn. Voor de werknemer verandert er eigenlijk niets aan zijn situatie. Er wordt gekeken naar de locatie van de feitelijke uitvoer van de werkzaamheden en naar de inhoud van die werkzaamheden. Als hier niets of bijna niets in verandert is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking van 6 maanden of meer zit.

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap, en nu?

Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap dient de inlener of het uitzendbureau dat de uitzendkracht overneemt te kijken naar het soort contract dat moet worden aangeboden. Een werknemer heeft recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er 3 jaar is verstreken of als er 3 of meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan. Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap wordt de duur en het aantal arbeidsovereenkomsten bij het arbeidsverleden van de werknemer bij de vorige werkgever, het uitzendbureau, opgeteld. Stel, je wil een werknemer overnemen en de werknemer heeft al 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten gehad, dan moet je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Hetzelfde geldt voor een werknemer die twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft gehad binnen 4 jaar.
In de cao voor uitzendkrachten is het opvolgend werkgeverschap uitgewerkt in art. 12. Als een uitzendkracht overgaat naar een andere uitzendonderneming en zijn werk behoudt, behoudt hij ook zijn rechtspositie in het fasensysteem als bedoeld in art. 10 cao voor uitzendkrachten.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410