Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML)

Per 1 januari 2022

Het wettelijk minimumloon, iedereen kent het wel. Het wettelijk minimumloon is het minimale bedrag dat een werknemer verplicht is aan een werknemer te betalen als loon. Het is een vorm van inkomensbescherming. Het moet werknemers garanderen van een redelijk inkomen voor de arbeid die zij leveren. De algemene welvaartsontwikkeling moet dan ook tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Daarom wordt het wettelijk minimumloon halfjaarlijks aangepast, in januari en in juli. In dit artikel wordt het wettelijk minimumloon dat geldt vanaf 1 januari 2022 weergegeven zodat je alle cijfers bij de hand hebt!

Het wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 januari 2022:

€ 1.725,00 per maand;

€ 398,10 per week;

€ 79,62 per dag.

Dit is een stijging van 1,41% ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 juli 2021.

Minimumloon

De bedragen van de WML gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin gewerkt wordt en de mogelijke cao-afspraken die voor de betreffende sector gelden. In de cao-afspraken staat hoelang een normale werkweek duurt.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en de wettelijk minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1725,00 398,10 79,62
20 jaar 80% 1380,00 318,50 63,70
19 jaar 60% 1035,00 238,85 47,77
18 jaar 50% 862,50 199,05 39,81
17 jaar 39,5% 681,40 157,25 31,45
16 jaar 34,5% 595,15 137,35 27,47
15 jaar 30% 517,50 119,45 23,89

 

De bovenstaande bedragen gelden ook voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 en 21 jaar. Voor werknemers met een BBL-arbeidsovereenkomst van 18 tot en met 20 jaar geldt het volgende wettelijk minimumloon:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,50% 1060,90 244,85 48,97
19 jaar 52,50% 905,65 209,00 41,80
18 jaar 45,50% 784,90 181,15 36,23

 

Wettelijk minimumloon per uur?

Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de WML niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. De overheid publiceert wel uurlonen maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dien je er zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris.

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur per week. Deze bedragen zijn naar boven afgerond om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Minimumloon per uur per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder 11,06 10,48 9,96
20 jaar 8,85 8,39 7,97
19 jaar 6,64 6,29 5,98
18 jaar 5,53 5,24 4,98
17 jaar 4,37 4,14 3,94
16 jaar 3,82 3,62 3,44
15 jaar 3,32 3,15 2,99

 

Minimumloon per uur per 1 januari 2022 voor werknemers met een BBL-arbeidsovereenkomst bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van: 

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar 6,81 6,45 6,13
19 jaar 5,81 5,50 5,23
18 jaar 5,04 4,77 4,53

 

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgevers moeten voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Als een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon en/of geen of te weinig vakantiebijslag betaalt, dan riskeer je als werkgever een boete. De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de WML.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’