11 (financiële) risico’s van een uitzendbureau

Elke werkgever heeft te maken met risico’s. Jij als uitzender ook. Toch zien wij dagelijks uitzenders die zich niet bewust zijn van de vele risico’s voor hun uitzendbureau. En er zijn behoorlijk wat financiële risico’s en andere risico’s die je moet afvangen. Opdrachtgevers zijn zich hier soms beter bewust van. Zij kiezen juist vaak voor het inhuren van uitzendkrachten om minder werkgeversrisico te lopen. Bijna alles wat mis zou kunnen gaan wordt daarmee immers de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau. Die is namelijk juridisch werkgever. Jij, dus.

Daarom leggen we in dit blog uit welke 11 uitzendrisico’s je moet afvangen en waar jij als uitzendbureau rekening mee moet houden.

1. Leeglooprisico bij weinig werk

Wanneer je contractueel niets regelt dan is het leeglooprisico voor jou als uitzender. Dit betekent dat als er geen werk is bij de opdrachtgever, je de medewerker gewoon dient door te betalen. Dit is geen probleem wanneer er meteen ander werk voorhanden is, maar indien dat niet het geval is dan kan dit flink in de papieren lopen. Afspraken met je opdrachtgever, een uitzendbeding en eventueel een uitsluiting loonverplichting kunnen een oplossing bieden.

2. Ziekteverzuim

Verzuim is een vervelend risico. Deze is in twee varianten in te delen: kort verzuim en langdurig verzuim.

Werkgevers maken zich vaak geen grote zorgen over verzuimkosten, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Wist je dat een zieke medewerker tussen de 250 en 400 euro per dag kost? Dit bedrag is gebaseerd op de loondoorbetaling van de medewerker, kosten van een vervanger, verlies op de productie of dienst, kosten van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.

Langdurend verzuim zou voor financiële problemen kunnen zorgen binnen jouw bedrijf, zeker als je een relatief klein bedrijf bent. Volgens de ABU cao moet je namelijk doorgaans 90% van het loon doorbetalen in het eerste jaar, in het tweede jaar is dat 80% van het loon. Het is daarom belangrijk om dit risico te dekken.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de Wet Poortwachter. Deze wet gaat ervan uit dat de werkgever een zorgplicht heeft naar de werknemer toe, gedurende 2 jaar. Je moet als uitzendbureau dus de juiste zorg bieden aan de uitzendkracht, die de re-integratie ten goede komt. Dit is enorm tijdrovend en gespecialiseerd werk. Alles dient volgens de wet te worden vastgelegd in een uitgebreid plan. Vaak worden hiervoor dure adviesbureaus in de arm genomen.

3. Arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige ziekte van de uitzendkracht kan het voorkomen dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt wordt verklaard. In de twee jaar van het langdurig verzuim dient door de uitzender/werkgever een re-integratieverslag te worden gemaakt. Aan de hand daarvan bekijkt het UWV of ze een uitkering gaat verstrekken. Als het UWV vindt dat het verslag niet kwalitatief genoeg is, kan een uitkering worden geweigerd en zelfs een boete worden verstrekt. Dit alles vormt een risico voor uitzendondernemers.

Verzuimproces ArboNed
Download de pdf voor een helder overzicht van alle stappen in het ArboNedverzuimproces. Uiteraard voldoet het aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Je kunt het overzicht van ArboNed hier downloaden.

4. Aansprakelijkheid bij uitzenden

Aansprakelijkheid is een belangrijk risico om af te dekken. Ongelukken zitten namelijk in een klein hoekje. Denk aan een uitzendkracht die per ongeluk iets laat vallen of een dure machine kapot maakt. Er ontstaat dan schade, waar jij aansprakelijk voor wordt gesteld. En dit staat nog los van eventuele dure advocaatkosten, om je bij te laten staan wanneer er een conflict is ontstaan. Afhankelijk van het probleem kunnen deze schades weleens flink oplopen. Dus goede contracten, duidelijke voorwaarden en heldere processen kunnen dit tegengaan.

5. Boetes bij fouten in de loonheffing

Verloon je nog zelf? De administratie van de loonheffing valt natuurlijk ook onder het juridische werkgeverschap. Hier zitten heel wat regels aan verbonden en dien je als werkgever altijd up-to-date zijn. Bij fouten krijg je namelijk meteen een boete op je mat.

Wil je minimaal tot geen risico lopen? Bij BackOfficer nemen we alle juridische werkgeversrisico’s van je over, waardoor jij je nooit zorgen hoeft te maken!

6. Arbeidsconflicten

Overal komen er wel eens confrontaties voor, ook op de werkvloer. Het kan altijd gebeuren dat mensen elkaar verkeerd begrijpen. In de meeste gevallen worden onenigheden snel opgelost, maar het komt ook wel eens voor dat het uitgroeit tot een groot conflict.

Arbeidsconflicten kunnen grote gevolgen hebben, zeker voor kleinere bedrijven. Zo kan het zorgen voor onnodig veel kosten, verzuim of bijvoorbeeld ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In een conflictperiode dient doorgaans het loon te worden doorbetaald, ondanks dat de werknemer niet meer aan het werk is. Ook zullen vaak in dit soort situaties dure advocaat- en advieskosten worden gemaakt. Dit vergroot de schadepost dan ook aanzienlijk.

7. Bedrijfsongevallen

Je wil er het liefst niet over nadenken, maar het komt wel eens voor: een bedrijfsongeval. En dan moet er in korte tijd ineens erg veel geregeld worden. Je dient direct de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bellen. Zij gaan onderzoeken om te bepalen wie schuldig is. Na 12 weken wordt dat bekend gemaakt.

Als het ongeval een gevolg is van het niet opvolgen van de ARBO-wet, dan zal de werkgever een boetebedrag moeten betalen. De schade aan de werknemer dient te worden vergoed door de verantwoordelijke.

8. Debiteurenrisico

Als uitzender heb je met veel opdrachtgevers en dus debiteuren te maken. Het debiteurenrisico wordt door veel uitzenders onderschat. Wist je dat één op de vier faillissementen wordt veroorzaakt door debiteuren die te laat of niet betalen? De onderneming krijgt in zo’n geval te weinig geld binnen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Belangrijk om dit risico af te dekken.

Als je jouw juridisch werkgeverschap overdraagt aan BackOfficer wordt jouw facturatie en debiteurenbeheer ook direct overgenomen. We controleren de debiteur vooraf middels een creditcheck en verzekeren het gehele risico. Dit geeft veel rust.

9. Kostbare uitzendsoftware

Het kiezen van de juiste uitzendsoftware kan enorm tijdrovend zijn. Je wil graag partijen spreken, uitnodigen en goed kunnen vergelijken. Nog niet te spreken over dure adviesbureaus die staan te popelen jou als uitzender te helpen. Software kan duur uitvallen. Dus bij een foute keuze loop je het risico dat je enorm veel geld en tijd verliest. Vervolgens dien je opnieuw te beginnen. In het traject van de software keuze schuilen dus aanzienlijke ondernemersrisico’s.

10. AVG risico met software

Tegenwoordig zijn er strenge regels rondom de privacy. Als uitzender heb je hier natuurlijk ook mee te maken. Je bent namelijk in het bezit van privacygevoelige gegevens van uitzendkrachten. Deze gegevens zijn ook opgeslagen in de software die je gebruikt. Houd er dus rekening mee dat je altijd handelt in lijn met de AVG-wetgeving, want hier komen verschillende risico’s bij kijken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de privacywetgeving overtreedt. De belangrijkste sancties zijn de boete, de last onder dwangsom, het verwerkingsverbod, de berisping en de waarschuwing. De AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Deze bevoegdheid heeft de AP sinds 25 mei 2018, de datum dat de AVG van toepassing werd.

11. ET-regeling risico’s

Dit punt is alleen van toepassing als je EU uitzendkrachten hebt uit het buitenland. Voor deze uitzendkrachten is er een speciale onkostenregeling: de ET-regeling. Dit is een complexe regeling, waar jij je als uitzender goed over moet laten informeren wanneer je hier gebruik van maakt. Er zitten wat voordelen aan de regeling waardoor het erg aantrekkelijk is om deze in te zetten. Dankzij deze regeling houden uitzendkrachten netto meer over en heeft de uitzender minder werkgeverslasten.

Er zitten veel voorwaarden aan de regeling. Hier moet je als uitzendbureau strikt aan voldoen. Daarnaast dien je de regeling goed begrijpen voordat je deze toepast in je verloning. Wanneer de ET-regeling niet goed wordt toegepast kunnen boetes en correcties volgen. En dit met terugwerkende kracht. Het kan dan meteen het einde betekenen van je uitzendbureau. Laat je dus bijstaan door gespecialiseerde partijen. BackOfficer is een backofficedienstverlener die gespecialiseerd is in de ET-regeling.

BackOfficer tot je dienst!

Bij BackOfficer houden we ons dagelijks bezig met het helpen van uitzendbureaus zodat zij geen onnodige ondernemersrisico’s lopen en meer tijd overhouden voor uitzenden. Bij BackOfficer verzorgen we jouw backoffice zodat jij als uitzender in alle rust kunt doen wat jij werkelijk leuk vindt en waar jij energie van krijgt.

Meer weten over onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’