ET-regeling

ET staat voor extraterritoriaal. Dit is een regeling speciaal voor internationale uitzendkrachten. Veel uitzenders met internationale krachten maken gebruik van de ET-regeling, maar er zijn veel regels en voorwaarden verbonden aan de regeling waardoor het lastig kan zijn om deze toe te passen in de verloning. BackOfficer is gespecialiseerd in de regeling. Wij helpen uitzenders met het toepassen van de regeling, zodat het voordeel maximaal benut wordt en niemand onnodig risico loopt.

Wat is de ET-regeling?

De ET-regeling is een fiscale regeling voor internationale uitzendkrachten. Deze “subsidie” regeling is in het leven in geroepen omdat veel internationale uitzendkrachten extra vaste lasten hebben ten opzichte van hun situatie in het land van herkomst. Denk hierbij aan dubbele huisvestingskosten, vervoerskosten of extra kosten voor levensonderhoud.

Hoe werkt de regeling? 

Wij geven je graag meer uitleg over de ET regeling, hoe het in zijn werk gaat. In de cao voor uitzendkrachten is de mogelijkheid opgenomen om de uitzendkracht in deze extra kosten tegemoet te komen. De tegemoetkoming is uitsluitend bedoeld voor de onderstaande zaken.

De reiskosten van en naar het land van herkomst

 

Internationale uitzendkrachten hebben het recht om één keer in een x periode zijn of haar thuisland te bezoeken. Hierdoor hebben ze extra reiskosten, namelijk van en naar de woonplaats in het land van herkomst.

Door de regeling kan er een tegemoetkoming zijn voor deze kosten. De uitzendkracht moet hiervoor kunnen aantonen dat hij of zij de reis heeft gemaakt en moeten hierbij de daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen laten zien.

Dubbele huisvestingskosten

 

Veel uitzendkrachten bezitten al een woning in het land van herkomst. In Nederland moeten ze ook gehuisvest worden, waardoor ze dubbele vaste lasten hebben. Uitzenders mogen de kosten van de huisvesting inhouden op het loon. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten. Als uitzender is het belangrijk dat je de waarde, het bedrag, van de ter beschikking gestelde woonruimte weet. Hierbij is de uitruil van huisvesting mogelijk, mits de woning SNF gecertificeerd is.

 

Extra uitgaven van levensonderhoud

Het is ook mogelijk om tegemoet te komen in de extra kosten van een uitzendkracht. Het leven in Nederland kan duurder zijn dan het land van herkomst, dankzij de ET-regeling kunnen deze extra kosten worden gecompenseerd. Per land worden de verschillen berekend en wordt de maximale vergoeding bepaald. Deze wordt ook opgenomen in de cao voor uitzendkrachten. De bedragen worden ook jaarlijks gedeeld op Werkgeverslijn.

Als uitzender bepaal je onderling met de uitzendkracht om een deel van het brutoloon in te ruilen voor een vergoeding van de ET-kosten. Dit pakt voor beide partijen goed uit, de vergoeding is belastingvrij, waardoor er meer nettoloon overblijft voor de uitzendkracht.

Wat zijn de voorwaarden voor de ET-regeling?

Er zijn voorwaarden verbonden aan de ET-regeling. Deze zijn opgenomen in de artikel 2 van de cao voor uitzendkrachten. Hieronder in het kort een aantal voorwaarden:

 • Als je het loon wil uitruilen moet je dat van tevoren afspreken met de uitzendkracht en vastleggen in de uitzendovereenkomst of aanvulling daarvan.
 • De uitruil mag alleen over de bovenwettelijke vakantiedagen, het loon, de compensatie uren en toeslagen zijn.
 • De kosten moeten in de administratie worden opgenomen en dit moet je goed bijhouden. Het bedrag moet ook altijd op de loonstrook vermeld worden.
 • Het uiteindelijke loon, na de uitruil van de kosten, mag niet onder het minimumloon komen.
 • Voor het loon, de bovenwettelijke vakantiedagen, compensatie uren en toeslag mag maximaal 30% worden uitgeruild. Het maximum uit te ruilen bedrag staat voor minimaal 81% van het wettelijke bedrag (ET-kosten).

​Er zitten dus nogal wat voorwaarden aan verbonden. Daarnaast komt er ook een berg administratie bij…

BackOfficer heeft veel kennis en ervaring rondom de ET-regeling. Je kunt het met een gerust hart uitbesteden aan ons. Aanvullend nemen wij als backoffice partner ook alle administratieve rompslomp over. Wil je meer weten over onze deinstverlening? Download dan onze brochure, die duidelijk uitlegd wat je van ons kunt verwachten.

De voor- en nadelen van de ET-regeling

Hoewel de ET-regeling verschillende voordelen kent, zijn er ook nadelen. Hieronder zetten we alle voor- en nadelen op een rijtje, zodat jij een weloverwogen beslissing maakt!

De voordelen

 • De uitzendkracht houdt netto meer geld over, omdat er geen inkomstenbelasting wordt betaald over het uitgeruilde loon.
 • Voor werkgevers zijn de lasten in verhouding lager, omdat er wordt uitgeruild op het bruto loon.

De nadelen

 • De uitzendkracht bouwt lagere sociale premies op.
 • Uitzendkrachten bouwen geen reserveringen (vakantiegeld of vakantiedagen) op over het uitgeruilde deel.
 • Over het uitgeruilde deel kan de uitzendkracht geen pensioen opbouwen.
 • Voor werkgevers komt er veel administratie bij rondom bewijslast.
 • Risico’s bij het niet juist toepassen van de regeling.

ET-regeling voor uitzendkrachten

De ET- regeling komt het vaakst voor in de uitzendbranche. Door de complexiteit van de regeling kan het moeilijk zijn om de regeling foutloos te implementeren. Het is enorm belangrijk om de valkuilen te voorkomen, het kan je namelijk veel geld kosten.

BackOfficer helpt uitzenders graag verder met het toepassen van deze regeling. Dat doen we tegen een scherp tarief (vanaf factor 1.63). Dus denk je dat je in aanmerking komt voor deze regeling, maak er dan gebruik van. We berekenen graag het voordeel voor je uit!

Een ander voordeel van BackOfficer is dat we uitzenders adviseren hoe ze internationale uitzendkrachten toekomstproof kunnen uitzenden. Meer hierover lees je in het factsheet hieronder!

Groei jij samen met ons mee?

Wij geloven in een duurzame samenwerking. Waarin we elkaar kennen en weten wat we aan elkaar hebben. Waarin wij als backoffice partner doen wat we beloven. Dan pas kunnen we samen groeien.

Wij steken al onze tijd in wat écht ons werk is; het laten groeien van jouw uitzendbureau. Geen dure woorden of lange zinnen. Geen saaie nieuwsbrieven, loos overleg of administratief geneuzel. Wij gaan voor een optimale samenwerking zonder ruis. Met samen een gezamenlijk doel: groeien!

Benieuwd hoe we jou tot dienst kunnen staan?

Geen zorgen. BackOfficer staat tot je dienst.

We nemen écht alle zorgen uit handen, ongeacht de grootte van je uitzendbureau. En dat doen we met persoonlijk contact. Je krijgt een eigen team aangewezen die het verlengstuk worden van jouw uitzendbureau. Zie het als jouw collega’s op afstand, die op de hoogte zijn van alle ins- en outs rondom jouw uitzendbureau.

Aleksandra
Louis
Abbigail
Mariska
Laudia
Rick
Dirk
Bas
Joanna
Conny
Steffanie
Eric
Daisy
Jeroen
Shaun
Conny
Chantal

Wij gingen je voor.