Veranderingen per 2023

Nog niet op de hoogte van alle veranderingen op het gebied van uitzenden dit jaar? Hieronder vind je alle informatie terug over wat jou dit jaar allemaal te wachten staat.

Maandag 28 november 2022 was ons online seminar waarin we de veranderingen rond het uitzenden per 2023 besproken hebben. 

Ben je nog niet op de hoogte van de veranderingen van dit jaar? Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen van tijdens het seminar terug. Daarnaast hebben we een factsheet met de inhoud van het seminar ontwikkeld. Deze kun je hieronder eenvoudig downloaden. 

Factsheet – Veranderingen in de uitzendbranche 2023

Zit je met vragen die hieronder niet beantwoord worden, neem dan zeker even contact met ons op. We helpen je graag om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan!

Veelgestelde vragen

Het wettelijk minimum loon gaat stijgen, maar hoeveel?

Tijdens Prinsjesdag 2022 werd al aangekondigd dat het Wettelijk Minimum Loon fors zou stijgen, om de inflatie gedeeltelijk te kunnen compenseren. In totaal is het WML in één keer met 10,15% gestegen per 1 januari 2023. In de tabel hieronder zie je de minimumlonen die per 1 januari 2023 van kracht zijn.

 

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 12,40 € 11,75 € 11,16
20 jaar €  9,92 €  9,40 €  8,93
19 jaar €  7,45 €  7,05 €  6,70
18 jaar €  6,20 €  5,88 €  5,58
17 jaar €  4,90 €  4,65 €  4,41
16 jaar €  4,28 €  4,06 €  3,85
15 jaar €  3,72 €  3,53 €  3,35

Het pensioen wordt duurder, maar hoe zit dan nu precies?

In 2023 worden de grondslagen voor het Stipp pensioen gewijzigd. Hierdoor is er betreft werkgeverskosten geen verschil meer tussen basispensioen en pluspensioen. Wij spreken in het kader van de kostprijs dan ook algemeen over kostprijs pensioen.

Door deze wijziging wordt het pensioen ook duurder. Hoeveel duurder, is afhankelijk van de grondslag waarover pensioen wordt berekend.

De grondslag wordt bepaald door het bruto uurloon + wachtdagcompensatie + reserveringen vakantiegeld / dagen, feestdagen en kort verzuim. Grondslag pensioen is derhalve bruto uurloon maal 125%.

In 2022 was de grondslag voor basispensioen 2,6% van het bruto uurloon. Bijvoorbeeld:

Bruto uurloon (2022) is €15,- X 125% = grondslag van € 18.75 X 2.6% = € 0.48 per uur.

 

In 2023 veranderd de grondslag voor het pensioen naar bruto uurloon minus franchise maal 8% (ipv 2.6%). De Franchise is een vast bedrag (€7,13 in 2022, 2023 nog niet bekend), deze wordt in mindering gebracht op het bruto uurloon. Over het restant wordt dus 8% pensioen berekend. Als voorbeeld:

Bruto uurloon (2023) is €15,-X 125%, minus €7,13? =
grondslag van € 11.62 X 8% = € 0.92 per uur (ipv € 0.48 in 2022)

Door de nieuwe pensioen berekening geldt de stelregel, hoe hoger het bruto uurloon, des te hoger de pensioen bijdrage en vice versa. Ter illustratie:

Bruto uurloon (2023) is €20,- X 125% minus €7,13? = grondslag van € 17,87 X 8% = € 1.43 per uur

Bruto uurloon (2023) is €12,- X 125% minus €7,13? = grondslag van € 7,87 X 8% = € 0.63 per uur

Komt er in 2025 een wettelijke certificering die 100.000 euro gaat kosten?

De laatste tijd zijn er verschillende misstanden in te uitzendsector aan het licht gekomen. Het zijn vaak problemen rondom transport, huisvesting en looninhoudingen.

Om de misstanden tegen te gaan komt het kabinet met nieuwe plannen. Zij willen een verplicht certificeringsstelsel opzetten voor uitzendbureaus. De verwachting is dat de certificeringsplicht vanaf 1 januari 2025 van kracht gaat zijn.

 

Het eerste doel van de verplichte certificering is om de positie van de arbeidskrachten beter te beschermen. Werkgevers moeten goed omgaan met de arbeidskrachten in uitzendsituaties.

Het tweede doel is om een standaard kwaliteit van de uitzendbureaus te waarborgen. Een bijkomend gevolg is dat het speelveld voor uitzenders eerlijker wordt. Zo worden de malafide uitzendbureaus buiten de markt gezet.

Om als uitzender een certificaat te krijgen, moet je naast de huidige vaste eisen nog aan aanvullende eisen voldoen. Je moet reeds voldoen aan de geldende eisen van het private SNA-keurmerk. Verder moet je nog voldoen aan onderstaande verplichtingen:

  • Controle op pensioenaansluiting
  • Loon betalen op grond van de loonverhoudingsnorm
  • Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting
  • Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • Doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek
  • Een bankgarantie (waarborgsom van €100.000,-)

BackOfficer kan je zorgen rondom deze certificering uit handen nemen en vertelt je daar graag meer over. Neem contact met ons op!

Hoe zit het met de veranderingen in fase A en fase B?

Verandering fase A

Fase A duurt maximaal 52 gewerkte weken. Heeft een flexkracht op 2 januari 2023 in 52 weken of meer gewerkt in fase A? Dan stroomt de medewerker direct door naar fase B.

Let op: naast de gewerkte weken tellen ook de weken waarin de flexkracht verlof opneemt mee in de fasetelling vanaf 2023. Door deze maatregel komt een flexkracht eerder aan het einde van fase A dan dit jaar het geval is.

Verandering fase B

Met ingang van 2 januari 2023 geldt dat fase B maximaal 6 contracten en maximaal 3 jaar duurt. Alle flexkrachten die na 2 januari 6 contracten hebben gehad in fase B of al 3 jaar in fase B zijn geweest, stromen automatisch door naar fase C.

De SER en de vakbonden zouden graag zien dat fase B nog maar 2 jaar duurt. Dit is een punt van onderhandeling voor de toekomst in de cao voor uitzendkrachten.

Stopt het contract met uitzendbeding bij ziekte?

Het advies van de Advocaat Generaal luidt dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet mag eindigen vanwege ziekte of een arbeidsongeval. Volgens de Advocaat Generaal is het in strijd met de rechtsbescherming en het wettelijk ontslagstelsel van de zieke werknemer als de uitzendovereenkomst met uitzendbeding (onmiddellijk) eindigt vanwege ziekte.

Let op: dit is nog géén definitief uitsluitsel. De hoge raad moet hier nog uitspraak over doen. Dit gebeurt naar verwachting op 17 maart 2023.

Klopt het dat BackOfficer haar fee niet verhoogt in 2023?

Dat klopt!

Vanuit BackOfficer gaat er komend jaar niks veranderen in de fee, wij zullen geen prijsverhoging doorvoeren. Je betaalt immers een percentage over de uitgefactureerde uren. Onze uitzenders hebben dus geen dubbele kosten.

De rekenfactor zal zeer minimaal worden verhoogd. De werkgeverslasten zijn wel een heel klein beetje lager echter is er een extra feestdag in 2023 op een doordeweeksedag. Dit werkt iets kostenverhogend. Hierdoor zie je dat de rekenfactor zeer minimaal is verhoogd.

 

De onbelaste kilometervergoeding wordt verhoogd?

Deze maatregel is al eerder aangekondigd tijdens prinsjesdag. Door de extreme stijgingen in brandstofkosten, is de hoeveelheid onbelaste kilometervergoeding verhoogd. Per 1 januari 2023 mag een werkgever maximaal € 0,21 netto kilometervergoeding verstrekken. Momenteel is dat nog € 0,19.

Het kan zijn dat niet alle cao’s en beloningsregelingen op tijd voor deze maatregel zijn aangepast. Het is ook geen verplichting. Werkgevers mogen nog steeds zelf bepalen hoeveel kilometervergoeding ze verstrekken. Het is dus belangrijk om bij de inlener na te vragen hoe ze hiermee omgaan. Het zou dus kunnen zijn dat je in 2023 nog steeds € 0,19 blijft toepassen, omdat de inlener het niet wil veranderen.