ABU nieuws update!

ABU NIEUWS CORONA-UPDATE 

Voorlopig geen versoepelingen, slecht nieuws voor veel ondernemers. Den Haag is nog in overleg voor een herstelpakket waarmee ondernemers weer op kunnen krabbelen. De voorzitter van de ABU weet uit een gesprek in VNO-NCW-verband dat er veel overeenstemming is over het verlengen van de huidige steunmaatregelen. Dat is belangrijk want in de uitzendbranche zijn ondernemers zwaar getroffen en wordt er gebruik gemaakt van NOW en TVL.

Positieve marktcijfers

Over periode 2 (de maand februari) zijn er 6% meer uren gewerkt en is er 8% meer omzet gedraaid. Dat is goed nieuws. De grootste stijging zit in het aandeel administratie: daar zijn 21% meer uren gewerkt en is er 18% meer omzet gedraaid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De uitzendbranche mag hier trots op zijn! Niemand anders is in staat in zo’n korte tijd zoveel mensen bijeen te roepen voor nieuw werk. De ABU gaat de bestrijding van corona in hun bijdrages in beeld brengen.

Testen van werknemers zonder klachten

Minister Hugo de Jonge wil vaak testen van werknemers die geen klachten hebben beter mogelijk maken. Om dit te stimuleren, heeft het kabinet een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor bedrijven die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen – als thuiswerken geen optie is.

Als werkgevers preventief willen testen, dan is het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief en kan deze tijdelijke regeling weer vervallen. De verwachting is dat de eerste zelftesten in de loop van april beschikbaar komen. Deze regeling die in is gegaan op 26 maart, loopt tot en met 31 mei 2021. De regeling kan verlengd worden met één maand. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor de regeling. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit. Voor meer informatie kan je rijksoverheid.nl raadplegen.

Onbelast reiskosten vergoeden tot 1 juli 2021

De regeling waarbij werkgevers hun werknemers onbelast een vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven, wordt verlengd tot 1 juli 2021. De regeling gold in eerste instantie tot 1 april 2021. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 kregen. Voor meer informatie kan je belastingdienst.nl raadplegen.

Onbelast thuiswerkkosten vergoeden

Het is goed mogelijk dat thuiswerken in de toekomst (voor een gedeelte) het nieuwe normaal wordt. Het kabinet onderzoekt daarom momenteel de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen de werkgever onbelast ook thuiswerkkosten kan vergoeden. Daarvoor geldt nu nog geen gerichte vrijstelling. De regeling zou een aanvulling zijn op de bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten, zoals arbovoorzieningen en ICT-middelen, onbelast te vergoeden. De aanvullende regeling wordt naar verwachting begin 2022 ingevoerd. Voor het jaar 2021 is de vrije ruimte (werkkostenregeling) tijdelijk verruimd. Werkgevers kunnen deze (verruiming van de) vrije ruimte ook benutten om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.

Belastinguitstel op tijd aanvragen!

Ondernemers, eenmanszaken en zzp’ers kunnen (opnieuw) uitstel van betaling van belasting aanvragen bij de Belastingdienst. Dat moet vóór 1 juli aanstaande. Als je hier gebruik van wil maken, moet je eerst nagaan tot welke groep je hoort.

  1. Je hebt nog niet eerder uitstel aangevraagd. Zodra je verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en worden de betalingen opgeschort tot 1 juli.
  2. Je hebt dit jaar al een verlenging van belastinguitstel gekregen. Die loopt automatisch door tot 1 juli aanstaande.
  3. Je hebt eerder een aanvraag gedaan voor uitstel dat voor 1 juli afloopt. Je kan vragen om verlenging van dit betalingsuitstel.

 

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’