Steun vanuit het  kabinet

Steun vanuit het kabinet

Coronasteun voor banen en economie Op 28 augustus heeft het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden opgezet. Het nieuwe pakket volgt de twee eerdere noodpakketten op en loopt tot in 2021. De regelingen gelden vanaf 1 oktober 2020 en...
Standpunt Wet arbeidsmarkt in balans | WAB

Standpunt Wet arbeidsmarkt in balans | WAB

De ABU is kritisch over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De ABU waardeert dat er wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor verschillende vormen van flexibel werk. Tegelijkertijd vreest de ABU dat de wens van het kabinet om toe te werken naar een nieuwe balans op...
Transitievergoeding: vanaf dag 1

Transitievergoeding: vanaf dag 1

Vanaf dag 1 in plaats van na 2 jaar De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert de voorwaarden op grond waarvan een werknemer recht krijgt op een transitievergoeding. Dat is de vergoeding na onvrijwillig ontslag. De veranderingen per 1 januari 2020 Vanaf 1 januari...
Uitzendwerk & ABU & Backofficer

Uitzendwerk & ABU & Backofficer

Uitzendwerk is onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Het is onderdeel van de oplossing voor alle uitdagingen van huidige arbeidsmarkt! De ABU & Backofficer staan voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap binnen uitzenden is daarvan een belangrijk...