De week van de RI&E

De week van de RI&E

RI&E staat voor risico-inventarisatie en evaluatie. Dit betreft in het kort een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in een organisatie en een plan voor het oplossen ervan. Op die manier dring je de (financiële) risico’s in je bedrijf terug....
AVG AVG en nog eens AVG!

AVG AVG en nog eens AVG!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Hiermee is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. De AVG bevat ten opzichte van de Wbp voor ondernemingen extra verplichtingen. Bovendien zijn de maximale boetes...
Wat nou Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)?

Wat nou Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)?

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) – de hoofdlijnen De Wet aanpak schijnconstructies is vanaf 1 juli 2015 ingevoerd. De wet beschermt onder andere arbeidsmigranten tegen onderbetalingen en moet eerlijke werkgevers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie. In...