Cao verhogingen per 1 november 2023

Cao verhogingen per 1 november 2023

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen...
Kabinet mag verder met wetgeving voor de arbeidsmarkt!

Kabinet mag verder met wetgeving voor de arbeidsmarkt!

In juli van dit jaar is het kabinet gevallen. Het was toen nog onduidelijk of dit gevolgen zou hebben voor lopende wetsvoorstellen. Als een wetsvoorstel als ‘controversieel’ zou worden aangemerkt, moest het wachten op behandeling door het volgende kabinet. Als een...
Cao verhogingen per 1 oktober 2023

Cao verhogingen per 1 oktober 2023

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen...