Arbeidsdiscriminatie

Iedereen in Nederland verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Discriminatie komt helaas nog te vaak en in vele vormen voor, vooral op de arbeidsmarkt. Discriminatie kan plaatsvinden op grond van je geslacht, godsdienst, handicap of chronische ziekte, herkomst of huidskleur, leeftijd en ga zo maar door. Onlangs is door het College voor de Rechten van de Mens nog een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat 43% van de vrouwen die actief is op de arbeidsmarkt en de afgelopen vier jaar een kind kreeg, zwangerschapsdiscriminatie heeft meegemaakt. Ook de uitzendbranche komt geregeld negatief in het nieuws met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie. Uitzendbureaus hebben een belangrijke functie op de arbeidsmarkt en dus ook ten aanzien van discriminatie. Hoe zit het nou precies met arbeidsmarktdiscriminatie?

Discriminatie is een vorm van grensoverschrijdend gedrag en in bepaalde gevallen strafbaar. Daarbij is discriminatie wettelijk verboden op grond van artikel 1 van de Grondwet en in het wetboek van Strafrecht. Naast de Grondwet zijn er verschillende andere wetten en regels die het verbod op discriminatie (op de arbeidsmarkt) uitwerken. Zo is er de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de Wet onderscheid arbeidsduur en de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd.

De ABU en zijn leden zetten zich in voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Alle leden moeten een antidiscriminatiebeleid hebben, uitvoeren en regelmatig evalueren, dat ook nog gecontroleerd wordt door de ABU. Discriminatie is soms lastig te herkennen, door de volgende maatregelen worden uitzendbureaus hierin getraind. Door scholing, voorlichting en ‘mystery calls’ zorgt de ABU er ook voor dat het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie hoog op de agenda blijft staan bij haar leden. De ABU is in gesprek met staatsecretaris Van ’t Wout en werkgevers om de nodige maatregelen te nemen tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Volgens de ABU begint discriminatie vaak bij de opdrachtgever. De ABU heeft daarom een meldpunt opgericht waar uitzendbureaus een melding kunnen doen van een discriminerend verzoek van een opdrachtgever. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor uitzendkrachten of werknemers om een melding te maken van discriminatie of om een klacht in te dienen. Dit kan via discriminatie.nl, de klachtencommissie van bijvoorbeeld de werkgever en bij het College voor de Rechten van de Mens.

Arbeidsmarktdiscriminatie blijft een hardnekkig, serieus probleem en te veel Nederlanders ondervinden dit nog steeds bij het vinden van een baan. Het kabinet is daarom continue bezig om hier oplossingen voor te vinden en dit probleem zo goed mogelijk te verhelpen. Het Actieplan Arbeidsdiscriminatie is al in 2018 opgezet en loopt nog tot 2021. Door de coronacrisis zijn een aantal acties stilgelegd maar ondertussen zijn ze daar gelukkig weer volop mee aan de gang. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmarktdiscriminatie het vaakst voorkomt tijdens de werving en selectieprocedures maar het komt voor in alle onderdelen van het arbeidsproces voor. Uit dat onderzoek blijkt ook dat digitale instrumenten een steeds belangrijkere rol innemen bij de werving en selectie. Dit biedt kansen maar er bestaan ook risico’s. Het kabinet is momenteel een wetsvoorstel aan het voorbereiden, namelijk Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie waarbij mogelijk een meldcode komt bij discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus en andere bemiddelaars op de arbeidsmarkt. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk in december 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast wordt ingezet op onderzoek & instrumenten en kennis & bewustwording, aan de hand van die pijlers worden campagnes opgezet en onderzoeken en pilots gedaan mede om te beoordelen wat de juiste vervolgstappen en maatregelen kunnen zijn.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’