Business Intelligence en BackOfficer

Wat is Business Intelligence (BI)?

Een proces waarmee bedrijven op gerichte wijze data verzamelen, registreren en analyseren. Informatie en kennis die daardoor zichtbaar worden, kunnen worden toegepast in de besluitvormingsprocessen om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Door bedrijfsinformatie slim in te zetten kan daar eventueel de strategie of het handelen op worden aangepast. Door gebruik te maken van BI krijg je inzicht in je bedrijf en je bedrijfsvoering.

Waarom is Business Intelligence zo belangrijk en wat is het voordeel ervan voor onze klanten?

Het allerbelangrijkste is dat wij onze klanten inzicht geven in waar zij precies mee bezig zijn. Door de dag heen ben je aan het ondernemen, maar wat levert het nu op? Het kan zo zijn dat je druk bezig bent maar dat het onderaan de streep weinig of niks oplevert terwijl je er wel veel werk aan hebt. Onze klanten kunnen door onze BI dienstverlening elke week op detailniveau zien wat de omzet is, wat de kosten zijn en wat extra werk/personeel onderaan de streep oplevert. Op basis van de data die wij wekelijks aan hen verstrekken, kunnen zij conclusies trekken en keuzes maken waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Welke klanten wil je daardoor bijvoorbeeld wel en niet bedienen, hoe hoog is het ziektepercentage en kunnen we daar wat aan veranderen, enzovoort. Kortom het kan een hele hoop geld besparen en voor meer winstmarge zorgen!

Klantenreview

De managementrapportage van BackOfficer geeft ons een zeer accuraat en up-to-date overzicht van onze performance. In de dagelijkse drukte verlies je makkelijk het overview, dit krijgen we terug door deze managementrapportage. We sturen bijvoorbeeld op ziekteverzuim aan de hand van de cijfers, maar gebruiken ook de omzet/margegevens om een vergelijking te trekken met vorige jaren en onze prognoses accuraat aan te passen. We kunnen op deze manier ook situaties met (te) lage marges eruit filteren en hierop handelen, wat een positieve uitwerking heeft op ons bedrijfsresultaat.

Mick Knoben, JJM Personeel

Business Intelligence, BackOfficer en i8

BackOfficer maakt gebruik van de Business Intelligence tool i8. i8 is volledig ontsloten met Nocore, het verlonings- en facturatie programma waar BackOfficer mee werkt. BackOfficer heeft voor I8 gekozen omdat zij alle data vanuit Nocore efficiënt en eenvoudig kunnen vertalen naar diverse managementrapportages.

BackOfficer verleent deze extra dienst voor haar klanten zodat zij de prestaties van hun bedrijf kunnen verbeteren. Wekelijks stellen wij rapportages ter beschikking aan onze klanten. Onze software is uniek, niet elke backoffice dienstverlening biedt dit aan. Wij kiezen ervoor om te ontwikkelen en te vernieuwen waardoor we samen verder kunnen groeien!

Hoe gaat dat precies in zijn werk?

i8 haalt dagelijks de data uit Nocore en maakt daar een rapportage van. De data worden dagelijks geüpdatet. Wekelijks delen wij deze data met onze klanten. In de vorm van een pdf-file worden de rapportages in de eigen portal van onze klanten in E-uur geüpload en automatisch opgeslagen. Zij kunnen dit inzien wanneer ze willen. Daarnaast kunnen zij de trends volgen van de afgelopen weken (dalingen of stijgingen) en data inzien van vorige jaren.

Welke data zijn er bijvoorbeeld in te zien?

  • Gefactureerde omzet (per week vs. vorig jaar)
  • Totale (nacalculatorische) loonkosten (per week/periode)
  • Urenontwikkeling
  • Ziektepercentage
  • Marge fee BackOfficer
  • Ontwikkeling van de marge (vs. vorig jaar)
  • Type uren (normale uren/overuren/toeslaguren)
  • Gemiddelde omzet/marge per uur
  • Omzet/marge per inlener

Dit zijn enkele standaard rapportages welke wekelijks (of 4-wekelijks) worden gedeeld met onze klanten. Periodiek kunnen we nog verder inzoomen op diverse data zoals bijvoorbeeld de totale loonkosten en waar zijn deze uit opgebouwd. Zo zijn er ontzettend veel mogelijkheden om tot op detail niveau in te zoomen en zo onze klanten van de gewenste informatie te voorzien. Dit zal altijd maatwerk zijn en in samenspraak met onze klanten worden opgesteld.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’