De WAB moet nog in werking treden, maar twee herzieningssituaties voor de WW-premie worden nu al uitgesteld

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) moet per 1 januari 2020 in werking treden, maar het eerste uitstelgedrag voor wat betreft de herzieningssituaties gerelateerd aan de WW-premie is een feit.

Vier herzieningssituaties WW-premie

In de Memorie van Toelichting bij de Wab zijn vier herzieningssituaties genoemd, waarin achteraf wordt bepaald dat niet de lage, maar de hoge WW-premie van toepassing is. Het gaat om de navolgende situaties:

1. Als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen twee maanden na aanvang wordt beëindigd.
2. Er wordt 30% meer verloond dan vooraf is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
3. Als de werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering krijgt door arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever.
4. Als de werknemer een WW-uitkering krijgt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever de lage premie is herzien omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering kreeg uit hoofde van diezelfde dienstbetrekking.

Uitstel van twee herzieningssituaties

Minister Koolmees heeft op 24 juni 2019 de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd dat hij kiest voor een getrapte invoering van de herzieningssituaties voor de WW-premie. Dit betekent concreet gezegd dat de twee laatste herzieningssituaties worden uitgesteld.

De reden van het uitstel is omdat werkgevers zelf niet kunnen vaststellen dat sprake is van een herzieningssituatie. Ze zijn afhankelijk van een WW-beschikking van het UWV. Het UWV heeft laten weten het versturen van kopieën van beschikkingen niet in alle gevallen foutloos te kunnen uitvoeren. Het is begrijpelijk dat Minister Koolmees niet het risico wenst te lopen dat er wederom fouten worden gemaakt door het UWV. Zoals recent aan de orde, maar ook bijvoorbeeld in het verleden bij de invoering van de Wet bezava.

Het is in het licht van het voorgaande dan ook de vraag of Minister Koolmees coulant zal omgaan met andere onderdelen van de Wab? Bijvoorbeeld wanneer een werkgever en werknemer nu eenmaal zich niet fatsoenlijk hebben kunnen voorbereiden op de sneltrein van de Wab en daardoor ‘fouten’ zijn gemaakt.

In uitstel schuilt voordeel! Minister Koolmees realiseert zich dat. Hij is echter van mening dat een latere invoering onder meer de mogelijkheid biedt om de omvang van de risico’s op omzeiling in kaart te brengen.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’