Het coalitieakkoord: wat gaat er veranderen?

Een nieuw kabinet: Rutte IV. De ministers en staatsecretarissen zijn ondertussen beëdigd en alweer aan het werk. De coalitie heeft daarnaast ook haar akkoord bekendgemaakt. In het coalitieakkoord staan de plannen voor de komende kabinetsperiode. Zoals bekend was, zou het nieuwe kabinet zich bezig moeten houden met een flinke arbeidsmarkthervorming. Is dat nog steeds zo? En wat gaat er nog meer veranderen?

Het coalitieakkoord gaat in op plannen voor de arbeidsmarkt en inkomen. De titel van het akkoord is: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het kabinet wil een aantal grote hervormingen doorvoeren. In dit artikel zetten we ze op een rijtje:

  1. Het verschil tussen vast en flex verkleinen. Oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten worden beter gereguleerd. Om interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt.
  2. Werken moet meer lonen en de armoedeval moet verkleinen. Er wordt een minimumuurloon ingevoerd voor een 36-urige werkweek. Het minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd met 7,5%. De uitkeringen stijgen mee, behalve de AOW.
  3. Helderheid voor zelfstandigen. De webmodule wordt voortgezet om de aard van de arbeidsrelatie te bepalen. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van €650 teruggebracht tot €1200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van arbeidskorting.
  4. UWV, gemeenten en sociale partners moet meer mensen naar werk gaan begeleiden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden meer begeleidt en het aantal beschutte werkplekken wordt uitgebreid. Overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk moet worden gestimuleerd. Om- en bijscholing moet de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Permanente scholing wordt bevorderd via leerrechten. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van-werk-naar-werk-route wordt nader uitgewerkt. Arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten moet worden verbeterd.
  5. Tegengaan van misstanden bij arbeidsmigratie. De aanbevelingen uit het rapport van Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Romer) worden uitgevoerd. Dit zal uitbuiten van werknemers tegengaan, slechte huisvesting aanpakken en oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen.
  6. Loondoorbetaling bij ziekte verbeteren door in het tweede jaar bij re-integratie op het tweede spoor te richten waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt.
  7. Bijverdiengrenzen in de participatiewet verruimen. Mensen die langdurig in de bijstand zitten actief benaderen, ondersteunen en stimuleren naar werk.
  8. Het pensioenakkoord wordt uitgevoerd.

 

De ABU heeft positief gereageerd op het coalitieakkoord. Het geeft kansen om de maatschappelijke rol van de uitzendbranche verder in te vullen. De plannen worden nog verder uitgewerkt, het zijn algemene plannen. Het is dus nog even wachten op de concrete veranderingen.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 5803 873

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’