Onderhandelingen CAO voor uitzendkrachten (ABU)

Vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV zijn sinds 9 september aan het onderhandelen over een nieuwe cao voor de uitzendbranche met de uitzendbonden ABU en NBBU. De uitgangspunten liggen volgens de FNV mijlenver uit elkaar. Tot op heden is er nog geen resultaat geboekt. De tijd dringt want de huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt tot en met 31 mei 2021. Het streven is om een nieuwe cao in te laten gaan op 1 juni 2021.

Fase A

De uitzendbonden willen fase A verkorten tot 52 weken. Zij vinden het belangrijk dat uitzenden een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt biedt, een belangrijke maatschappelijke functie. Fase A verkorten tot 52 weken is al een flinke beperking die zij in dat geval aan de branche opleggen.

De vakbonden willen fase A echter verkorten tot 26 weken. Uitzendbureaus zouden door de 78 weken in fase A uitzendkrachten rondpompen. Fase A is het meest onzeker omdat een uitzendkracht elk moment zonder werk en inkomen kan komen te zitten.  

Scholingjuni 

Daarnaast kunnen beide partijen het niet eens worden over het budget voor scholing dat moet bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De ABU en de NBBU zouden daar volgens de FNV geen cent extra voor willen uittrekken, terwijl de vakbonden een persoonlijk budget van een paar honderd euro willen voor elke uitzendkracht.

Jurriën Koops van de ABU heeft daarentegen in september laten weten juist wel in te willen zetten op duurzame inzetbaarheid waarbij zij bereid zijn om de investeringen hierin te verdubbelen.

Pensioenverbetering op de lange baan

Mark Poort onderhandelaar van de ABU geeft in maart 2021 aan dat zij op het terrein van de pensioenen echt een verbeterslag willen maken. Ze willen een uniforme pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie. Dit zou voor werkgevers al een forse investering betekenen.

De vakbonden maken zich desondanks nog steeds zorgen over de pensioenopbouw van uitzendkrachten. Volgens Marco Stavinga bestuurder van de LBV wordt daar al meer dan tien jaar over gesproken. Uitzendwerkgevers zouden nog steeds weigeren om een fatsoenlijke pensioenpremie te betalen en zouden er alles aan doen om de uitzendkracht zo goedkoop mogelijk aan te bieden aan inleners.

Uitdaging

Ondanks de werkgeversvoorstellen die substantiële verbeteringen voor uitzendkrachten met zich meebrengen, verwacht Mark Poort geen eenvoudige onderhandelingen. Dat is nu ook wel gebleken uit berichten van de vakbonden. De vakbonden zouden veel meer, grotere en snellere aanpassingen willen doen dan dat zij als uitzendwerkgevers verstandig vinden. Beide partijen zouden de positie van de uitzendkracht willen versterken, maar de verwachtingen liggen wel heel erg ver uit elkaar. Volgens Bart-Jeroen Croll onderhandelaar van de NBBU zal de functie van uitzenden verminderen of helemaal verdwijnen als het hele pakket van voorstellen van de vakbonden wordt doorgevoerd. Het is essentieel dat uitzendwerk zijn concurrentiepositie kan behouden terwijl het ook belangrijk is om de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten te verbeteren. Dat is de uitdaging waar de partijen in deze cao-onderhandelingen voor staan.

Achterstand cao-akkoorden

Niet alleen de onderhandelingen van de CAO voor Uitzendkrachten verlopen moeizaam. De AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) ziet dat werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in de houdgreep hebben: vakbonden zien loonruimte, houden vast aan de 5%-looneis en wijzen op sectoren die goed draaien terwijl werkgevers wijzen op de onzekere economische toekomst. Werkgevers hebben weinig loonruimte, zeker in de sectoren die niet goed draaien. De coronacrisis is dus een belangrijke kwestie bij cao-onderhandelingen. De cao’s lopen af maar nieuwe akkoorden blijven uit. Hierdoor staan er nu in totaal 397 cao’s open, die 2,25 miljoen werknemers betreffen. Op 13 april telde de AWVN 93 nieuwe akkoorden, vergelijkbaar met 2020 (93) en 2019 (88), maar minder dan de afgelopen zeven jaar (109).

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’