Standpunt Wet arbeidsmarkt in balans | WAB

De ABU is kritisch over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De ABU waardeert dat er wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor verschillende vormen van flexibel werk. Tegelijkertijd vreest de ABU dat de wens van het kabinet om toe te werken naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt met het wetsvoorstel niet zal worden gerealiseerd. Ook wordt op onverstandige wijze vooruitgelopen op de bevindingen van de ‘Commissie Regulering van werk’ die momenteel de arbeidsmarkt op een fundamenteel niveau onderzoekt om aanbevelingen te doen voor herzieningen. De ABU vindt dat de veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een andere kijk op het sociale stelsel en het vinden van een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De Wab is echter niets anders dan hier en daar wat pleisters plakken. Dat lijkt onschuldig, maar dat is het om de volgende redenen niet:

  1. Het is goed mogelijk dat de Wab kort na de invoering alweer gerepareerd moet worden (bijvoorbeeld naar aanleiding van het rapport van de Commissie Regulering van Werk), hetgeen funest is voor het vertrouwen van burgers en bedrijven.
  2. Payrolling wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt en uitzendwerk wordt geraakt, terwijl deze vormen van dienstverlening een cruciale rol op de arbeidsmarkt vervullen en daarmee ook van waarde zijn voor de maatschappij.
  3. Daar waar pleisters écht noodzakelijk zijn ten aanzien van schijnzelfstandigen, blijven ze vooralsnog achterwege. Gevolg daarvan is een onwenselijke verschuiving van goed gereguleerde ‘flex’ naar oneigenlijke zzp-constructies (het ‘waterbed-effect’).

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’