Een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een lange adem

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft vlak voor de coronacrisis haar rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’ gepubliceerd. Hierin formuleert de WRR drie condities voor goed werk, die zouden passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie: grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé. Vanuit deze drie condities doet de WRR negen aanbevelingen aan de overheid en andere partijen.

De Commissie Regulering van Werk heeft haar rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ ook vlak voor de coronacrisis gepubliceerd. Het kabinet heeft bij de Commissie in november 2018 de vraag neergelegd of de huidige stelsels van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij de behoeften en omstandigheden van de huidige tijd en de toekomst. Het antwoord op deze vraag wordt in het rapport beantwoord en is simpelweg ‘nee, daar zijn fundamentele aanpassingen voor nodig’. In het rapport geven zij dan ook concrete aanbevelingen aan de hand van 5 bouwstenen aan de overheid en andere partijen.

Minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben door middel van een brief op 11 november 2020 namens het kabinet een reactie op de analyse van beide rapporten gegeven.

De Commissie heeft aangegeven dat er meerdere regeerperiodes nodig zullen zijn voor de implementatie van haar rapport, het kabinet is het hiermee eens. Door de coronacrisis is de tweedeling – tussen werkenden die beschermd en werkenden die vrijwel onbeschermd zijn waardoor armoede sneller op de loer ligt – in de arbeidsmarkt nog zichtbaarder geworden. Met de WAB is het verschil tussen flex en vast werk enigszins verkleint maar we zijn hiermee nog lang niet op de goede weg. Bij de implementatie van het rapport verdienen in het bijzonder de verschillen tussen contractvormen (vast, flex en zzp) verdere aandacht evenals effectieve dienstverlening en investeringen in menselijk kapitaal en voor de beweging richting regels die nog beter aansluiten bij de behoeften van werkenden, ongeacht hun contractvorm, en werkgevers.

Het kabinet deelt op hoofdlijnen de analyse van beide rapporten en is dan ook van mening dat de arbeidsmarkt dient te worden hervormd. Volgens het kabinet vraagt een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt een lange adem. Het kabinet adviseert dan ook een volgend kabinet om de handschoen op te pakken. Het kabinet gaat de komende maanden de noodzakelijke voorbereidingen treffen die het volgende kabinet in staat stelt om de aanbevelingen uit de rapporten verder ter hand te nemen. Zij laten alvast verschillende mogelijkheden uitwerken die bij de formatie gebruikt kunnen worden.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’