Uitstel van Wtta Toelatingsstelsel: Nieuwe Streefdatum 2026

Het Wtta-toelatingsstelsel, een cruciale stap om de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, ondervindt een vertraging. De implementatie van dit nieuwe systeem voor uitzenders wordt met een jaar uitgesteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven dat het nieuwe stelsel niet eerder dan 1 januari 2026 kan worden ingevoerd. Dit is later dan oorspronkelijk gepland, waarbij handhaving pas in 2027 zal beginnen.

Het toelatingsstelsel van de Wtta brengt strenge eisen met zich mee voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Om een vergunning te verkrijgen moeten zij voldoen aan diverse criteria, waaronder het verplichte normenkader, gelijke beloning voor gelijk werk, en anti-discriminatiebeleid bij werving en selectie.

Ondanks de vertraging benadrukt de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dat een zorgvuldige uitvoering essentieel is voor de effectiviteit van het stelsel. Kwaliteit en zorgvuldigheid wegen zwaarder dan snelheid, aldus ABU-directeur Jurrien Koops.

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’