Atv & adv – Hoe zit dat nou precies?

Wat zijn atv- en adv-dagen?

Atv staat voor ‘arbeidstijdverkorting’ en adv staat voor ‘arbeidsduurverkorting’. Atv- of adv-dagen zijn niet wettelijk geregeld, in beginsel hebben werknemers er dus geen recht op. In sommige branches is er voorzien in atv- of adv-dagen bij cao. Het kan ook zo zijn dat je in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst afspraken opneemt of maakt omtrent atv- of adv-dagen. Atv- of adv-dagen zijn niet hetzelfde als vakantie- of feestdagen waardoor de regels daaromtrent er niet op van toepassing zijn.

Voorbeeld atv

Werknemer heeft volgens zijn of haar contract een werkweek van 38 uur maar in werkelijkheid werkt hij of zij 40 uur per week. De uren die de werknemer meer werkt en niet uitbetaald krijgt, wordt een atv-dag genoemd. Deze kan in tijd of geld worden gecompenseerd. Als een werknemer een atv-dag opneemt, wordt deze doorbetaald.

Geschiedenis

Arbeidstijdverkorting is ontstaan in de jaren tachtig toen er in Nederland, vooral onder jongeren, veel werkloosheid was. De gedachte was dat atv-dagen voor meer werkgelegenheid zou zorgen. Door de arbeidstijd te verkorten, zouden bedrijven meer mensen nodig hebben. Vandaag de dag wordt er nog steeds gebruik van gemaakt, onder meer in branches zoals de techniek en de bouw.

Verschil tussen atv en adv

Het verschil tussen atv en adv is niet zo heel groot. Bij adv-dagen gaat het om een kortere werkweek. Een werknemer begint dan later, neemt vaker pauze of gaat eerder naar huis. Bij atv is er sprake van een reservering die wordt gecompenseerd in geld of in tijd. De werkgever maakt dan gebruik van roostervrije dagen waarin de atv-dagen worden opgenomen, al dan niet in overleg, of de werknemer kan de atv-dagen naar eigen inzicht opnemen.

Regels omtrent atv- en adv-dagen

Omdat atv- en adv-dagen niet wettelijk geregeld zijn, kan je afspraken hierover in je cao vinden of opnemen in een bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst. De meest voorkomende regels met betrekking tot atv- en adv-dagen worden hieronder voor je op een rijtje gezet. Let op, dit kan afwijken van wat er in de op jou van toepassing zijnde cao of bedrijfsreglement is opgenomen.

  • Bij ziekte bouwt de werknemer geen atv- of adv-dagen op.
  • Bij voltijds ouderschapsverlof bouwt de werknemer geen atv- of adv-dagen op.
  • Aan het eind van het jaar vervallen de atv- of adv-dagen. De werknemer kan deze niet meenemen naar een volgend jaar.
  • Bij ontslag vervallen de atv- of adv-dagen. Niet-genoten atv- of adv-dagen worden niet gecompenseerd middels een geldelijke vergoeding.

Belangrijk: uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde aantal atv- of adv-dagen per week/maand/jaar/periode als werknemers met een gelijke of gelijkwaardige functie die direct in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Verschil tussen fulltimers en parttimers

Er is wat onduidelijkheid over het verschil tussen fulltimers en parttimers. Het aantal atv- of adv-dagen wordt namelijk gebaseerd op een fulltime dienstverband. Parttimers bouwen atv- of adv-dagen op naar rato van het aantal uren dat zij werken. Een werkgever mag geen onderscheid maken op grond van arbeidsduur, hieronder staat een tweetal regels ter voorkoming daarvan.

  1. Wanneer een atv- of een adv-dag op een reguliere werkdag valt, dan moet je gewoon 1 atv- of adv-dag inleveren.
  2. Wanneer een erkende feestdag valt op een dag dat je normaal niet werkt, dan hoort daar compensatie voor gegeven te worden.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’