Uitzenden & jongeren

Vanaf 1 juli 2020 is de Nadere Regeling Kinderarbeid gewijzigd. In de Nadere Regeling Kinderarbeid staat precies uitgelegd wat een kind op de werkvloer mag doen. De wijziging van 1 juli 2020 betreft het verbod op het zelfstandig bezorgen van maaltijden door jongeren onder de 16 jaar met een (elektrische) fiets.
Hoe zit het nu ook alweer met de regels omtrent jongeren en werk? Om het geheugen weer even op te frissen worden de regels daaromtrent in dit artikel op een rijtje gezet.

Kinderen tot 13 jaar
Kinderen onder de 13 jaar mogen niet werken, dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. Hier zijn uitzonderingen op indien het een uitvoering (toneelstuk of reclamespot) betreft, hiervoor is in sommige gevallen ontheffing nodig van de Inspectie SZW.

Kinderen van 13 en 14 jaar
Kinderen van 13 en 14 jaar mogen klusjes doen op schooldagen en vrije dagen. Zij mogen niet werken in een fabriek, met machines of in de buurt van machines en sommige werkzaamheden mogen zij niet uitvoeren. Daarnaast mogen zij op schooldagen minder werken dan in vakanties en op zondag mogen zij helemaal niet werken. Ook gelden er maximale werktijden en verplichte rusttijden.

Kinderen van 15 jaar
Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht werk doen na school en in de vakanties. Onder licht zelfstandig werk vallen bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden, vakken vullen, oppassen, bollen pellen en meewerken in de bediening. Zij mogen niet werken in een fabriek en met of bij machines. Zij mogen maximaal 5 dagen per week werken en op zondag mogen zij onder bepaalde voorwaarden werken. Ook voor deze leeftijd gelden er maximale werktijden en verplichte rusttijden.

Jongeren van 16 en 17
Jongeren van 16 en 17 mogen bijna elk soort werk doen. Ze mogen geen gevaarlijk werk doen zoals werken met gevaarlijke stoffen of in veel lawaai. Het werk mag er niet voor zorgen dat zij niet naar school kunnen. Onder deskundig toezicht mogen ze risicovol werk doen. Ook voor deze leeftijdscategorie gelden maximale werktijden en verplichte rusttijden.

Beroepsstage
Kinderen van 14 en 15 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden een beroepsstage lopen. Zij mogen tijdens deze stage ook licht werk doen in een fabriek of met machines. Er gelden dan wel zwaardere eisen voor het toezicht, het kind moet bijvoorbeeld onder begeleiding werken. Er dient een stageovereenkomst te worden gesloten met de school. Het kind en de ouders of verzorgers moeten deze ondertekenen.

< 18 jaar – verbod op werken tussen 23.00 en 06.00
< 16 jaar – verbod op werken in ruimten waar alcohol wordt geschonken
< 16 jaar – verbod op zelfstandig bezorgen van maaltijden met een fiets/ e-bike.
< 15 jaar – verbod op bezorgen van kranten en reclamefolders.

< 21 jaar of ouder – recht op het wettelijk minimum loon.
< 13 jaar of ouder – werken voor de radio, de tv, de film, of het theater is toegestaan onder voorwaarden.

Naleving
De inspectie SZW kan een boete opleggen als bovenstaande regels niet worden nageleefd. Werkgever en de ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinder- en jeugdarbeid. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’