Cao-verhogingen per 1 januari 2023

Cao-verhogingen per 1 januari 2022

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit. Hieronder vind je alle cao verhogingen per januari terug.

 

ABN-AMRO 1633-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Verhoging KM vergoeding naar € 0,21 per kilometer


Aan de slag 4205-2021
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 10,15% wml verhoging


Aanpassing Wettelijk minimumloon (WML)
01-01-2023 Verhoging van afgerond 10,15% zie Staatsblad voor actuele bedragen. Bekijk ook ons nieuwe blog over de nieuwe minimumlonen.


Abbott Healthcare 2001-2022
01-01-2023 Eenmalige uitkering loongroep A-E € 150,-, Eenmalige uitkering loongroep 1-8 € 200,-


Afbouw 254-2022
01-01-2023 Jeugdschaal afbouw: loonsverhoging van 1,50% en € 50,- naar rato bruto
01-01-2023 BBL afbouw: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Afbouw standaard: loonsverhoging van 1,50% en € 50,- bruto per maand
01-01-2023 Standaard natuursteen: loonsverhoging van 1,50% en € 50,- bruto per maand
01-01-2023 UTA afbouw: loonsverhoging van 1,50% en € 50,- bruto per maand
01-01-2023 Aanloopschaal afbouw: aanpassing wml
01-01-2023 Aanloopschaal UTA: aanpassing wml


Apotheken 50-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Arcadis 392-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Architectenbureaus 43-2021
01-01-2023 Aanloopschaal: loonsverhoging van 3,25% en € 29,- bruto
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,25% en € 29,- bruto


Bakkersbedrijf 1496-2021
01-01-2023 Dispensatietabel 1A: aanpassing op basis van het wml


Banden- en wielenbranche 465-2020
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 0,65%


Beroepsgoederenvervoer 21-2021
01-01-2023 Jeugd geen chauffeur: verhoging WML
01-01-2023 Min-treden: aanpassing wml


Beroepsgoederenvervoer 21-2023 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Loonsverhoging van 7,50% voor de lonen en bruto toeslagen
01-01-2023 Eenmalige uitkering van € 250,- bruto (onder voorbehoud officiële tekst)
01-01-2023 Aanpassing reiskosten
01-01-2023 Verlaging discount KNV bedrijven van 0,34% naar 0,32%
01-01-2023 Verblijfkosten worden verhoogd overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 7,50%


Besloten Busvervoer 218-2020
01-01-2023 Niet rijdend personeel: aanpassing wml


Betonpompbedrijven cao voor de 3967-2022
01-01-2023 Inloopschaal: aanpassing wml
01-01-2023 UTA inloopschaal: aanpassing wml


Bitumineuze en kunstst. dakbedekking 118-2022
01-01-2023 Volwassen zonder vakdiploma: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Standaard dakdekkers: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Jeugd: aanpassing WML
01-01-2023 Instroomschaal: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard UTA: aanpassing WML


Bosbouw 187-Bos-2021
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,25%
01-01-2023 Participatie_BBL_vakantie: aanpassing WML


Bosbouw 187-Bos-2018
01-01-2023 Participatie_BBL_vakantie: aanpassing WML


Bouw en infra 10-2023
01-01-2023 Bouwplaats inloopschaal: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 Bouwplaats standaard jeugd: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 Bouwplaats voorlieden: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 Bouwplaats instroom leerlingen: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 Bouwplaats standaard: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 UTA standaard: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 UTA inloopschaal: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 verhoging vergoedingen in de cao exclusief reiskosten met 2,50%


Branche cao Gemeenten 4079-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassingen wml


Branche cao Gemeenten USG 1630-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


CAR UWO (gemeenten) (AVR) R1-2021 (niet aangemeld)
01-01-2023 Standaard: aanpassing WML


Canon 224-2021
01-01-2023 Schaal 80-90: wml aanpassing


Ceva Logistics Nederland 2982-2020
01-01-2023 Standaard: systematiek periodieke verhoging aangepast


Contractcateringbranche 750-2022 (niet aangemeld)
01-01-2023 Aanloop bedrijfscatering: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Inst catering indienst voor 1-7-1994: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard bedrijfscatering: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Inst catering indienst na 1-7-1994: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard inflight catering: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard onderwijs cat: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Aanloop inst catering na 1-7-1994: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Aanloop inflight catering: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Deel A: eenmalige uitkering van € 325,- bruto naar rato dienstverband


Cosun Beet Company 3067-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Aanpassing kilometervergoeding naar € 0,21 per kilometer met een maximum van 75 KM enkele reis
01-01-2023 Verhoging thuiswerkvergoeding naar € 2,13 netto per thuiswerkdag


De Volksbank 1027-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Defensie 1597-2021 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,65%


Doe-het-zelfbranche 1639-2022 (niet in database)
01-01-2023 standaard: loonsverhoging van 3,25%


Elektrotechnische detailhandel 683-2021
01-01-2023 Jeugdschaal: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard: aanpassing WML


Evenementen en horecabeveiligingsbranche 3375-2019
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Facilitaire contactcenters 2070-2019
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Facilitaire contactcenters 2070-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Thuiswerkvergoeding van € 2,13 netto per dag
01-01-2023 Minimum uursalarissen naar junior € 11,94, medior € 12,17, senior € 12,41
01-01-2023 Verhoging salarissen boven het minimum met 7,00%
01-01-2023 Minimumjeugdloon van 01-07-2022 wordt verhoogd met 16%


FedEx TNT FEDEX-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Verhoging reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer


Folding Boxboard Eerbeek 473-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 1,50%
01-01-2023 Aanloop: loonsverhoging van 1,50%


Gehandicaptenzorg 317-2021
01-01-2023 In- en doorstroombanen: aanpassing WML


Gehandicaptenzorg 317-2019
01-01-2023 In- en doorstroombanen: aanpassing wml


Gespec. detailhandel bloemen en planten 592-2023 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: Loonsverhoging schaal A met 10,15% schaal B t/m F 4,00%


Glastuinbouw 1869-2020
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Golfbranche 2493-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,00%


Grafimedia 1287-2022
01-01-2023 Aanloopschaal: aanpassing wml
01-01-2023 Scholieren tot 18 jaar: aanpassing wml


Grafimedia 1287-2020
01-01-2023 Aanloopschaal: aanpassing wml


Groen, grond en infrastructuur vh LEO 725-2022
01-01-2023 Jeugdschaal_40: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 BBL Opleidingstraject 40 uur: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 BBL Opleidingstraject: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard_40: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Jeugdschaal: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 standaard: verhoging van vergoeding voor bereikbaarheid, werkkleding en huisvesting


Groenten- en fruitverwerkende ind. 125-2021
01-01-2023 Participatie/BBL: aanpassing WML


Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 533-2020
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML


Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 533-2019
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML


Heineken Netherlands supply 662-2022
01-01-2023 Functie 1-7: loonsverhoging van 2,00% en € 20,- bruto per maand
01-01-2023 Functie 16-25: loonsverhoging van 2,00% en € 240,- bruto per jaar
01-01-2023 Functie 16-25: loonsverhoging van 2,00% en € 240,- bruto per jaar
01-01-2023 Functie 10-11: loonsverhoging van 2,00% en € 240,- bruto per jaar


Hellende daken 3356-2022 (niet in database)
01-01-2023 Loonsverhoging van 5,00%


Hiswa Watersport 66_880-2022
01-01-2023 BBL: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard: aanpassing WML


Horeca- en aanverwante bedrijf 182-2022
01-01-2023 Niet vakkracht: aanpassing WML
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml
01-01-2023 Leerlingschaal: aanpassing WML


Horeca- en aanverwante bedrijf 182-2022 (niet in database)
01-01-2023 Loonsverhoging van 2,00%


Houthandel 233-2022
01-01-2023 Toetreders: loonsverhoging van 1,30%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 1,30%
01-01-2023 Jeugdschaal: loonsverhoging van 1,30%


Houthandel_ZADV 233_ZADV-2022
01-01-2023 Toetreders: loonsverhoging van 1,30%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 1,30%
01-01-2023 Jeugdschaal: loonsverhoging van 1,30%


Hoveniersbedrijf in Nederland 243-2021
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML
01-01-2023 Aanloopschaal: aanpassing wml


Hoveniersbedrijf in Nederland 243-2018
01-01-2023 Aanloopschaal: aanpassing wml


Hoveniersbedrijf in Nederland_40 243_40-2021
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML
01-01-2023 Aanloopschaal: aanpassing wml


Hoveniersbedrijf in Nederland_40 243_40-2018
01-01-2023 Aanloopschaal: aanpassing wml


International flavors & fragrances 360-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Periodieke verhoging gaat in op 01-04-2023 ipv op 01-01-2023: medewerker die per 1 januari 2023 een trede zou hebben ontvangen naar aanleiding van zijn beoordeling, ontvangt ter compensatie van het gemis van de trede over de maanden januari, februari en maart in 2023 een éénmalige betaling van € 255,- bruto met de salarisverwerking in januari 2023.


Jeugdzorg 234-2021
01-01-2023 Leerlingschaal: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Extra maximum periodiek: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Garantie banen: verhoging WML
01-01-2023 In- en doorstroom: verhoging WML


Jeugdzorg 234-2019
01-01-2023 Garantie banen: verhoging WML
01-01-2023 In- en doorstroom: verhoging WML


Kartonnage en verpakking 848-2022
01-01-2023 Standaard: aanpassing schaal 1 trede 0 naar WML + 5%
01-01-2023 Aanloopschaal: verhoging WML
01-01-2023 Eenmalige uitkering van bruto € 150,- naar rato dienstverband


Kartonnage en verpakking 848-2019
01-01-2023 Aanloopschaal: verhoging WML


Landschappen 187-Land-2021
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,25%
01-01-2023 Aanloop: loonsverhoging van 2,25%


Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) 316-2020
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML


M&T Carrosseriebedrijf 822-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Carrosseriebedrijf_38.75 822_38.75-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Carrosseriebedrijf_40 822_40-2021
01-01-2023 BBL_40: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard_40: aanpassing jeugdlonen


M&T Goud- en zilvernijverheid 827-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Isolatiebedrijf 826-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Isolatiebedrijf_40 826_40-2021
01-01-2023 BBL_40: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard_40: aanpassing jeugdlonen


M&T Metaalbewerkingsbedrijf 824-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Metaalbewerkingsbedrijf_39.1 824_39.1-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Metaalbewerkingsbedrijf_40 824_40-2021
01-01-2023 BBL_40: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard_40: aanpassing jeugdlonen


M&T Metaalbewerkingsbedrijf_40-38 824_40_38-2021
01-01-2023 BBL_40: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard_40: aanpassing jeugdlonen


M&T Technisch installatiebedrijf 2297-2021
01-01-2023 BBL: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing jeugdlonen


M&T Technisch installatiebedrijf_40 2297_40-2021
01-01-2023 BBL_40: aanpassing lonen ivm 5% verhoging tov 2021
01-01-2023 Standaard_40: aanpassing jeugdlonen


Metalektro 487-2022 (niet aangemeld)
01-01-2023 BBL: aanpassing WML


Metalektro 487-2020
01-01-2023 BBL: aanpassing WML


Metalektro_40 487_40-2022 (niet aangemeld)
01-01-2023 BBL_40: aanpassing WML


Metalektro_40 487_40-2020
01-01-2023 BBL_40: aanpassing WML


Metropoolregio Rotterdam Den Haag 4098-2020
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 526-2022
01-01-2023 BBL: loonsverhoging van 3,25%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,25%


Mode interieur tapijt textielindustrie 2535-2022
01-01-2023 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard MITT: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard MITT: aanpassing wml


Mortel- en Morteltransportondernemingen 27-2011
01-01-2023 Inloopschaal: aanpassing WML
01-01-2023 UTA inloopschaal: aanpassing WML


Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 823-2022
01-01-2023 Standaard_nieuw: loonsverhoging van bruto € 100,- per maand (€ 0,61 per uur)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van bruto € 100,- per maand (€ 0,61 per uur)


NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 1094-2022 (nog niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 4,50%


Natuurmonumenten 187-Natuur-2021
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,25%
01-01-2023 Aanloop: loonsverhoging van 2,25%


Nederlandse Gasunie N.V. 161-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging op basis van CPI aug 2021 – aug 2022 (ca. 12%)


Nederlandse podia 2143-2022
01-01-2023 Oproepkracht jeugd: aanpassing WML
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,50%


Nederlandse spoorwegen 603-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,45%
01-01-2023 Thuiswerkvergoeding van netto € 2,00 per dag


Omroeppersoneel 1537-2022
01-01-2023 Uitloopschaal: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,00%


Onderwijsadviesbureaus 2872-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing WML


Onderzoekinstellingen 1535-2022
01-01-2023 Onderzoeker in opleiding (oio): loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,00%


Open teelten 1944-2021
01-01-2023 Piekarbeiders: aanpassing nieuw WML
01-01-2023 Seizoensarbeider en zaterdaghulp: aanpassing nieuw WML


Orgelbouwbedrijf in Nederland 621-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 0,75%
01-01-2023 Aanloopschaal: loonsverhoging van 0,75%


Orsima 171-2022 (niet aangemeld)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 4,00%
01-01-2023 Aanloopschaal: loonsverhoging van 4,00%


Particuliere beveiliging 496-2018
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,50%


Pluimveeverwerkende industrie 573-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Politie 1636-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,00%


Postnl voor postbezorgers 2025-2021 (niet aangemeld)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 4,00%


Postverspreiders 3109-2014
01-01-2023 Standaard: aanpassing WML


Productie- en Leveringsbedrijven 3335-2022
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Productie- en Leveringsbedrijven 3335-2020
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Productiegerichte Dierhouderij 1945-2022
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,75%


Provinciale Sector 4097-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 4,00%
01-01-2023 Thuiswerkvergoeding van netto € 3,- per dag (€ 2,- thuiswerk, € 1,- internetvergoeding)


Rabobank 1606-2022 (niet aangemeld niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 4,00%


Recreatie 1165-2022
01-01-2023 Jeugd/vakonvolwassenschaal: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Leerlingschaal: loonsverhoging van 2,00%


Recticel Nederland 1213-2020
01-01-2023 Aanloop: aanpassing WML


Recticel Nederland_40 1213_40-2020
01-01-2023 Aanloop: aanpassing WML


Rijk 2020 4087-2022
01-01-2023 Topmanagementgroep: verhoging van het aftoploon
01-01-2023 Standaard: verhoging van het aftoploon
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML
01-01-2023 Aanpassing van het aftoploon van schaal 7 trede 10 naar schaal 8 trede 10


Royal Flora Holland 144-2021
01-01-2023 Aanloop Schaal 5: aanpassing wml


Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 4091-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Schilders-, afwerkings-, glaszetbedrijf 759-2021
02-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 10,30%
02-01-2023 Aanloopschaal: loonsverhoging van 10,30%
02-01-2023 Leerlingschaal: loonsverhoging van 10,30%


Schoonheidsspecialisten R6-2018 (niet aangemeld)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 10,15%


Sitech Services Bv 3072-2021
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 1,25%
01-01-2023 Eenmalige Beyondbonus van € 650,- bruto op basis van een voltijd dienstverband, onder de voorwaarde dat Beyond doorgang vindt


Slagersbedrijf 748-2022
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Slagersbedrijf 748-2021
01-01-2023 Standaard: aanpassing wml


Stedin bedrijfscao 4087Stedin-2023 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 4,00%


Sweco 1141-2022
01-01-2023 Participatie: aanpassing wml


Tentoonstellingsbedrijven 1193-2022
01-01-2023 BBL: loonsverhoging van € 100,- bruto per maand
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van € 100,- bruto per maand


Textielverzorging 35-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging door 1,50% eindejaarsuitkering


Timmerindustrie 51-2021
01-01-2023 BBL: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 85 euro
01-01-2023 Jeugdschaal: loonsverhoging van 3,00%


Timmerindustrie_40 51_40-2021
01-01-2023 BBL: loonsverhoging van 3,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 85 euro
01-01-2023 Jeugdschaal: loonsverhoging van 3,00%


Toneel en dans 1577-2022
01-01-2023 Dansers Nationaal Ballet: loonsverhoging van 2,50%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,50%


Tyson Foods Oosterwolde (vh BRF B.V.) 2935-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,50%


Uitvaartbranche 3768-2022
01-01-2023 Uitloop: loonsverhoging van 3,50%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,50%
01-01-2023 Aanloop: loonsverhoging van 3,50%

 

VGL_periode 533_PER-2020
01-01-2023 Participatie: aanpassing WML


Veiligheidsdomein 1264-2021
01-01-2023 Reiskosten naar € 0,21 per kilometer


Verzekeringsbedrijf 637-2022
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,75%
01-01-2023 Jeugdschaal: loonsverhoging van 2,75%


Veterinaire Sector 4204-2021

01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,00% doorgevoerd en verhoging minimumlijn van 3,00%


Visdetailhandel 2266-2021
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 1,50%


Vlakglas glasbewerkings glazeniersbedr 199-2023 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van bruto € 200,- per maand op basis van fulltime
01-01-2023 Eenmalige uitkering van € 200,- bruto naar rato dienstverband
01-01-2023 Aanpassing reiskostenvergoeding naar € 0,21 per kilometer


Welzijn maatschap. dienstv. sociaal werk 301-2021
01-01-2023 Extra maximum periodiek: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Extra max. per. arbeidsmarkttoeslag: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Garantieregeling: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Garantieregeling arbeidsmarkttoeslag: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Standaard arbeidsmarkttoeslag: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Start-/leerlingschaal: loonsverhoging van 2,00%
01-01-2023 Startschaal arbeidsmarkttoeslag: loonsverhoging van 2,00%


Woondiensten 833-2022
01-01-2023 Instap: loonsverhoging van 2,40%
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 2,40%
01-01-2023 Indienst voor 1-8-2018 C t/m H en O: loonsverhoging van 2,40%


Zeevisbedrijf 645-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-01-2023 Standaard: loonsverhoging van 3,00%


Zeilmakerijen 880-2022
01-01-2023 BBL: aanpassing wml
01-01-2023 Standaard: aanpassing WML

 

Bovenstaande cao verhogingen zijn algemeen verbindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn dus verplicht. Wil je weten wat een algemeenverbindendverklaring betekent? Lees dan ons artikel ‘De CAO en de algemeenverbindendverklaring’ in ons blog.

Meer weten over onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’