Hervorming arbeidsmarkt – ABU positief!

In een langverwacht rapport heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) voorstellen gedaan voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Kort gezegd wil de SER flexwerk inclusief uitzenden terugdringen. Ondanks dat, reageren de uitzendorganisaties ABU en NBBU positief. In dit artikel zal het SER-advies op hoofdpunten worden besproken en wordt toegelicht waarom de ABU positief is over dit advies.

Het SER-advies is gebaseerd op het rapport van de commissie-Borstlap. Het rapport van de commissie Borstlap is van belang omdat daarop zeer waarschijnlijk de arbeidsmarkthervormingen worden gebaseerd. Onderdeel hiervan is mogelijk de drie rijbanen van arbeidscontracten. Wil je nog eens lezen wat er ook alweer in het rapport van de commissie-Borstlap werd geadviseerd? Lees dan het artikel van 25 november 2020 ‘Een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een lange adem’ in ons blog.

De SER benadrukt dat zij de belangrijke allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk willen behouden. Regulering is echter nodig voor verbeterde werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten. Ze hebben de volgende punten geformuleerd voor uitzenden en in algemeenheid voor de arbeidsmarkt.

Hoofdpunten relevant voor uitzenders:

  • Uitzendwerk moet strenger geregeld worden. Fase A moet beperkt worden tot 52 weken. De onderbrekingstermijn van 6 maanden moet worden geschrapt met uitzondering voor scholieren en studenten.
  • Fase B moet worden teruggebracht van 6 contracten binnen 4 jaar naar 6 contracten binnen 2 jaar. Ook in deze fase vervalt de onderbrekingstermijn, behalve voor studenten en scholieren. De onderbrekingstermijn voor seizoenarbeiders moet 3 maanden worden.
  • Daarnaast moeten de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten gelijkwaardig zijn met die van werknemers die direct in dienst zijn.
  • Uitzendbureaus moeten een verplichte certificering krijgen waarbij strikte handhaving noodzakelijk is.
  • Pensioen voor uitzendkrachten moet worden geregeld in een afzonderlijk pensioenarrangement. De pensioenregeling moet uiteindelijk marktconform worden waardoor uitzendkrachten sneller en meer pensioen opbouwen dan nu het geval is.

Andere relevantie hoofdpunten:

  • Oproepcontracten moeten worden afgeschaft. In de plaats komen contracten waarbij een minimaal aantal uren wordt vastgelegd, ten minste voor een kwartaal. Voor studenten en scholieren blijft een oproepcontract wel mogelijk.
  • In 3 jaar tijd mogen maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangegaan. De huidige onderbrekingstermijn komt te vervallen, hiervan zijn studenten, scholieren en seizoenarbeiders uitgezonderd.
  • Schijnzelfstandigheid moet worden tegengegaan waarbij tegelijkertijd de positie van de echte zelfstandigen moet worden verbeterd. Onder andere door een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, een sociaal vangnet, pensioen voor zzp’ers en een vermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (€30 a €35 per uur).
  • Leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk moeten beter tot stand komen. Daarnaast moeten er meer positieve prikkels onder andere in de fiscaliteit komen om werknemers te scholen en te ontwikkelen.
  • Tot slot pleit de SER voor een verhoging van het wettelijk minimumloon.

ABU positief

De ABU is positief over het SER-advies omdat het aansluit bij de kwaliteitsstrategie, namelijk het verbeteren van de werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten. De ABU wil samen met de werknemersvakbonden de stappen van het advies uitwerken in de CAO voor Uitzendkrachten. De FNV, de CNV en de Unie zijn onlangs uit het onderhandelingsproces van de cao gestapt. De ABU hoopt dat met het SER-advies de vakbonden weer snel aan de onderhandelingstafel komen. Volgens ABU-directeur Koops kan het SER-advies potentieel het kaf van het koren scheiden in de uitzendbranche. Uitzendwerk zal duurder worden maar malafide uitzenders worden op die manier wel aangepakt. De ABU roept het nieuwe kabinet op om het SER-advies over te nemen.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’