Cao onderhandelingen gestaakt – risico voor uitzenders!

Vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV waren sinds september aan het onderhandelen voor een nieuwe cao met uitzendbonden ABU en NBBU. Zoals in het vorige artikel over de cao-onderhandelingen te lezen valt, verliepen de onderhandelingen zeer stroef. De standpunten liggen mijlenver uit elkaar. Eind mei zijn de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie dan ook uit het overleg gestapt. LBV heeft het overleg met de ABU en de NBBU doorgezet, waardoor er een akkoord is gesloten. Zij hebben samen afgesproken dat de huidige CAO voor Uitzendkrachten ongewijzigd wordt verlengd tot 1 oktober 2021. De uitzendbonden en de LBV hopen dat alsnog binnenkort een nieuwe cao kan worden afgesloten, dit is natuurlijk nog even afwachten.

De CAO voor Uitzendkrachten was algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat hij gold voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vielen. Meer informatie over de algemeenverbindendverklaring vind je in ons artikel ‘De CAO en de algemeen verbindend verklaring’ van 12 februari 2021. Toen de cao en de algemeenverbindendverklaring afliepen op 31 mei, gold de CAO voor Uitzendkrachten niet meer voor alle werkgevers. Hieronder worden de gevolgen besproken voor verschillende situaties:

  1. Voor leden van de ABU of de NBBU zijn er geen gevolgen. De huidige cao blijft bestaan en de afspraken die daarin staan gelden nog steeds tot 1 oktober 2021.
  2. Voor niet-leden, die in de arbeidsovereenkomst (van voor 1 juni 2021) hebben bepaald dat de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is, zijn er geen gevolgen. De cao blijft gelden tot de arbeidsovereenkomst afloopt.
  3. Voor niet-leden heeft het aflopen van de algemeenverbindendverklaring wel grote gevolgen. Zonder de algemeenverbindendverklaring vallen niet-leden terug op de wet ofwel het Burgerlijk Wetboek en de Waadi. Dit betekent dat het fasesysteem bijvoorbeeld niet meer geldt. Hierdoor moeten veel werknemers sneller voor onbepaalde tijd in dienst worden genomen omdat het ‘normale’ ketensysteem (3 contracten in 3 jaar tijd) dan moet worden toegepast. Daarnaast moet de Waadi worden toegepast waardoor er hogere loonkosten zijn.

 

BackOfficer van belang!

Als je geen lid bent van de ABU of de NBBU dan is deze laatste situatie natuurlijk heel vervelend. Je processen en mogelijke software zijn waarschijnlijk niet ingesteld op omschakeling van cao naar wet en binnenkort misschien weer terug naar een nieuwe cao. Als uitzender is het daarom aantrekkelijk en slim om je aan te sluiten bij BackOfficer! Door de overstap te maken naar BackOfficer hoef je je geen zorgen meer te maken over of je de cao moet toepassen of de wet en hoe dit allemaal precies werkt. BackOfficer is lid van de ABU en past daarom gewoon de cao toe. BackOfficer zorgt er daarnaast voor dat alles goed en volgens de regels in orde wordt gebracht.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’