Inspectie SZW en Belastingdienst

Komend jaar voeren de Inspectie SZW en de Belastingdienst een aantal wijzigingen door. De Belastingdienst scherpt de regels voor het verstrekken van vergoedingen aan. De Inspectie SZW gaat van naam veranderen. Tot slot bespreken we het jaarplan dat de Inspectie SZW voor 2022 bekend heeft gemaakt. Zo weet jij waar je dit jaar op moet letten!

Belastingdienst – Thuis- en reiskostenvergoeding

Tijdens de coronacrisis is de thuiswerkvergoeding ontstaan. Vanaf 1 januari 2022 is er dan ook een nieuwe gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding. Per thuiswerkdag kan je je werknemers maximaal €2 belastingvrij vergoeden. Als je meer wil vergoeden dan valt dit in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Maar hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding? Het is namelijk niet mogelijk om een thuiswerkvergoeding te verstrekken als je ook een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer betaalt. De Belastingdienst zal daar daarom meer op controleren. Het is dus van belang dat je kan aantonen dan de vergoedingen terecht zijn verstrekt.

Inspectie SZW à Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De Inspectie SZW zal vanaf 1 januari 2022 de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heten. Afgelopen jaar is de Europese arbeidsautoriteit opgericht, de European Labour Authority (ELA). Vanuit Europa wordt er intensiever samengewerkt op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Door de naamswijziging wordt de verbinding tussen de ELA en de NLA benadrukt en wordt er aangesloten bij het spraakgebruik in Nederland ‘de arbeidsinspectie’.

Jaarplan 2022

De NLA maakt elk jaar bekend waar zij zich het komende jaar op gaan richten. Dat is dit jaar niet anders. Sommige sectoren hebben meer controle en handhaving nodig dan andere. Daarom geeft de NLA aan op welke sectoren dit jaar gefocust wordt omdat die wellicht meer risicovol zijn dan andere. Daarnaast wordt er binnen en buiten die sectoren gelet op een aantal thema’s die van belang zijn op onze arbeidsmarkt.

Sectorprogramma – Uitzendbureaus

Een van de sectorprogramma’s waar de Nederlandse Arbeidsinspectie zich op gaat richten is die van uitzendbureaus (voornamelijk malafide uitzendbureaus) en distributiecentra. De NLA wil het aantal arbeidsongevallen en onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden terugdringen. De NLA wil daarnaast de naleving van de volgende wetten verbeteren:

  • Wet minimumloon (WML)
  • Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
  • Arbeidstijdenwet (ATW)
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
  • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Themaprogramma’s

De NLA gaat zich op de volgende thema’s richten:

  • Arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting;
  • Arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling;
  • Asbest
  • Bedrijven met gevaarlijke stoffen
  • Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

In de uitzendbranche is het altijd al van belang geweest om de cao na te leven omdat vanuit de ABU, de SNCU hier ook op controleert. De NLA gaat voornamelijk inspecteren bij werkgevers die arbeidsmigranten en andere groepen werknemers in strijd met wet- en regelgeving laten werken. De NLA gaat onderzoek doen naar ontwikkelingen ten aanzien van schijnconstructies en ontduiking van gelijke arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding daarvan grijpt de NLA in en gaat zij nieuwe handhavingsinstrumenten ontwikkelen.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’