Wet betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof gaat in vanaf augustus 2022. Op dit moment is ouderschapsverlof nog onbetaald (tenzij dit in je cao of arbeidscontract anders is geregeld). Daar komt verandering in. De wet zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. De wet moet zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een beter evenwicht tussen werk en privé. Het geeft werkende ouders meer mogelijkheden om de verdeling van werk en zorgtaken goed te verdelen en te wennen aan de nieuwe situatie.

Wie heeft er recht op betaald ouderschapsverlof?

Het betaald ouderschapsverlof geldt voor de ouder, de adoptie-, pleeg- of stiefouder en de verzorger en opvoeder die met het kind samenwoont. Bij geboorte en adoptie heb je recht op 9 weken per kind. Bij pleegouderschap en samenwonend verzorger en opvoeder heb je recht op 9 weken in totaal (niet per kind).

Wanneer mag je de 9 weken het opnemen?

Bij geboorte > in het 1e levensjaar

Bij adoptie en pleegouderschap > in het 1e jaar vanaf opname/feitelijke plaatsing tot het 8e levensjaar.

Bij samenwonend verzorger en opvoeder > in het 1e jaar van samenwonen tot het 1e levensjaar.

Procedure

De werknemer gaat met verlof en neemt de 9 weken op. De werknemer dient bij de werkgever een verzoek in voor betaald ouderschapsverlof. De aanvraag doet de werkgever namens de werknemer bij het UWV nadat het verlof is opgenomen. Bij meerdere kinderen doet de werkgever een gecombineerde aanvraag. De werknemer die meerdere werkgevers heeft, heeft bij elke werkgever recht op 9 weken betaald verlof. Beide werkgevers moeten een aanvraag doen. De termijn voor het aanvragen van het betaald ouderschapsverlof is een jaar en 3 maanden na het laatste verlof van de werknemer. Het betaald ouderschapsverlof wordt na controle van het UWV aan de werkgever of direct aan de werknemer betaald als wazo-uitkering.

Kinderen die al geboren zijn voor de invoering van de wet?

Ouders hebben ook recht op betaald ouderschapsverlof als het kind op 1 augustus 2022 jonger is dan 1 jaar. De ouders moeten op dat moment werken en ze mogen nog niet het volledige ouderschapsverlof op hebben genomen (26 weken).

50% of 70%?

Tegelijk met het aannemen van de Wet betaald ouderschapsverlof is er een motie ingediend. Deze motie betreft het verhogen van het betaald ouderschapsverlof van 50% van het dagloon naar 70% van het dagloon. Deze motie is aangenomen. Het kabinet is niet verplicht om een aangenomen motie uit te voeren. Het is dus nog afwachten wat het kabinet hiermee gaat doen. Voor nu blijft het betaald ouderschapsverlof staan op 50% van het dagloon, tot 50% van het maximumdagloon.

 Overzicht verlofregelingen

Er zijn veel verschillende regelingen voor verlof bij geboorte. Om het wat makkelijker te maken staat hieronder een overzichtje van regelingen voor verlof voor ouders. De Wet betaald ouderschapsverlof wijzigt het ouderschapsverlof zoals je kan lezen in punt 6.

  1. Zwangerschapsverlof

Tot de bevalling heeft de werknemer recht op 4 tot 6 weken verlof en bij meerlingen maximaal 10 weken verlof. Hierbij geldt loondoorbetaling van 100% door de werkgever (met compensatie van het UWV).

  1. Calamiteitenverlof

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Dit geldt alleen als de bevalling tijdens werktijd plaatsvindt. Loondoorbetaling van 100% door de werkgever.

  1. Bevallingsverlof

Na de bevalling heeft de werknemer recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Als de werknemer nog niet alle 6 weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mogen de overgebleven dagen ingezet worden als extra bevallingsverlof. Loondoorbetaling van 100% door de werkgever (met compensatie van het UWV).

  1. Geboorteverlof

De partner heeft vanaf de dag na de geboorte recht op betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze dagen moeten binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen. Loondoorbetaling van 100% door de werkgever.

  1. Aanvullend geboorteverlof

De partner mag na de week geboorteverlof nog aanvullend geboorteverlof opnemen van 5 maal de arbeidsduur (5 weken). Deze 5 weken moeten binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen. Loondoorbetaling van 70% door het UWV.

  1. Ouderschapsverlof

In de eerste 8 jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dit is tot augustus 2022 onbetaald, behalve als er in de cao of in het arbeidscontract andere afspraken staan. Per augustus 2022 betaalt het UWV 50% van de eerste 9 weken ouderschapsverlof. Loondoorbetaling van 50% door het UWV over de eerste 9 weken.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’