Keurmerk

Het ABU-keurmerk wekt vertrouwen en geeft onze opdrachtgevers en uitzendkrachten zekerheid. Wij promoten ons keurmerk actief. Zo weten onze opdrachtgevers waarom ze met Backofficer wanneer ze samen met ons flexwerkers uitzenden. Aan onze opdrachtgevers geeft ons keurmerk het signaal af dat we regelmatig getoetst wordt op de volgende punten:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Registratie bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)
  • Beschikking over het SNF-keurmerk, als er arbeidsmigranten worden gehuisvest
  • Correcte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten