Uitzendwerk & ABU & Backofficer

Uitzendwerk is onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Het is onderdeel van de oplossing voor alle uitdagingen van huidige arbeidsmarkt!

De ABU & Backofficer staan voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap binnen uitzenden is daarvan een belangrijk onderdeel.

Dit betekent:

  • Een eigen cao voor uitzendkrachten
  • Gelijk loon voor gelijk werk
  • Pensioenopbouw
  • Doorbetaling bij ziekte
  • Toegang tot scholing
  • Mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten (perspectiefverklaring)
  • Zo veel mogelijk werkzekerheid