Uitzendwerk & ABU & Backofficer

Uitzendwerk is onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Het is onderdeel van de oplossing voor alle uitdagingen van huidige arbeidsmarkt!

De ABU & Backofficer staan voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap binnen uitzenden is daarvan een belangrijk onderdeel.

Dit betekent:

  • Een eigen cao voor uitzendkrachten
  • Gelijk loon voor gelijk werk
  • Pensioenopbouw
  • Doorbetaling bij ziekte
  • Toegang tot scholing
  • Mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten (perspectiefverklaring)
  • Zo veel mogelijk werkzekerheid

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’