Mogen Oekraïners werken in Nederland?

Door de oorlog in Oekraïne zijn volgens de Europese Commissie op moment van schrijven circa 3 miljoen vluchtelingen de grens overgegaan, waarvan met 1,8 miljoen verreweg de meesten in Polen zijn opgevangen en meer dan 1 miljoen in Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië. De instroom bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen. De UNHCR heeft ondertussen haar voorspelling naar boven bijgesteld en voorspelt nu dat er ongeveer 5 miljoen personen uit Oekraïne zullen vluchten. Er zullen ook veel Oekraïners naar Nederland komen!

Het streven is om uiterlijk 1 april aanstaande duidelijk te hebben wat de mogelijkheden zijn rondom arbeid van Oekraïense vluchtelingen:

Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming is er ook toegang tot de arbeidsmarkt, maar heeft de werkgever op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Het ministerie van SZW is voornemens om op korte termijn de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen, door een vrijstelling op de plicht om een tewerkstellingsvergunning te regelen. Wel geldt er een meldplicht. Er wordt naar gestreefd om de vrijstelling op 1 april 2022 in werking te laten treden. We worden op korte termijn hierover nader bericht. Tevens wordt in dit kader gekeken naar de toegang tot kinderopvang en mogelijke knelpunten die hierbij spelen.

Zie ook de brief naar de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/17/tk-brief-oekraine/TK+Oekraine.pdf

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 5803 873

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’