Goede bemiddeling arbeidsmigranten noodzakelijk!

Goede bemiddeling van arbeidsmigranten erg belangrijk, de behoefte hierin groeit

De arbeidsmarkt is krap. Hierdoor zal de behoefte aan arbeidsmigranten komende tijd nóg verder toenemen. Bij het aannemen van arbeidsmigranten komt er meer kijken dan bijvoorbeeld een Nederlandse arbeidskracht. Daarom komt het nog wel eens voor dat er incidenten ontstaan rond de bemiddeling van arbeidsmigranten.

De meeste problemen komen voort uit de looninhoudingen, huisvesting en vervoer. Dat blijkt uit het rapport van ABN AMRO, ‘Bemiddeling en inhuur van arbeidsmigranten’.

Steeds meer vraag naar arbeidsmigranten

Naar schatting werkten er in 2019 767.000 arbeidsmigranten in Nederland. Van dit aantal werkt bijna de helft als uitzendkracht, wat neerkomt op een aantal van 374.200. De meeste uitzendkrachten komen uit EU-landen, een aantal van 259.300 personen. Het grootste deel hiervan komt uit Polen (59%), hierna volgt Roemenië (13%) en Bulgarije (7%).

Maar dat zal niet zo blijven, voorspelt ABN AMRO. Wij verwachten dat het aantal arbeidsmigranten uit Polen langzamerhand gaan afnemen, in ruil voor arbeidsmigranten uit Roemenië en andere Oost-Europese landen. Afgelopen tijd is met name het aantal Oekraïense uitzendkrachten toegenomen als gevolg van de oorlog.

De vraag blijft enorm groot en we blijven zitten met een tekort aan arbeidsmigranten. De oorzaak ligt bij de coronacrisis. Veel werknemers zijn in die tijd naar huis gegaan en niet meer teruggekeerd. Het kwam veel voor dat ze gemakkelijker werk konden vinden in hun thuisland. Daarnaast is er ook grote concurrentie van Duitsland en België, die ook met personeelstekorten zitten, waardoor hun vraag naar arbeidsmigranten ook groter is.

Op de middellange termijn is de verwachting dat er een toename zal zijn in arbeidsmigranten uit Aziatische landen.

Huisvesting blijft erg belangrijk

In de uitzendbranche zijn er verschillende inleners die arbeidsmigranten bemiddelen: gespecialiseerde uitzendbureaus en generieke uitzendbureaus. Wat voor soort bureau je ook hebt, BackOfficer helpt je graag verder met de bemiddeling van jouw arbeidsmigranten.

De meeste uitzenders verzorgen ook huisvesting van de werknemers. De combinatie tussen uitzenden en huisvesten is volgens ABN AMRO erg belangrijk. Zeker nu er zo veel schaarste is aan uitzendkrachten én een woningtekort. Door deze combinatie aan te bieden zullen er meer geïnteresseerde inleners zijn.

Hoewel het huisvesten door uitzendbureaus erg belangrijk is, komt het tóch minder voor. In 2018 regelde 83% van de uitzenders nog huisvesting voor de arbeidsmigranten. In 2020 is dat aantal gezakt naar 65%. We zijn nu inmiddels 2 jaar verder, dus het aantal van 2020 is naar schatting wederom gezakt.

Arbeidsmigranten maken zich zorgen

De omstandigheden waaronder arbeidsmigranten moeten werken en wonen baart grote zorgen bij ABN AMRO. Zeker als incidenten zich voordoen bij de meest kwetsbare arbeidsmigranten, vullen zij aan. De incidenten hebben betrekking tot slechte huisvesting en onterechte looninhouding. Zo is het inhouden van loon door huisvestingskosten een veelvoorkomend incident. Daarnaast verliezen arbeidsmigranten vaak direct huisvesting na ontslag. Tot slot zagen we tijdens de coronacrisis dat arbeidsmigranten vaak in overvolle busjes werden vervoerd. Dat moét anders.

Om deze redenen neemt de politieke en maatschappelijke druk toe. Er moeten hogere eisen worden gesteld aan de omstandigheden waaronder buitenlandse werknemers moeten werken.

Aanjaagteam Arbeidsmigranten

Er is een paar jaar terug een Aanjaagteam Arbeidsmigranten ontstaan onder leiding van Emile Roemer. Het team heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de misstanden rondom arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. Hierin is gesteld dat uitzenders hun verdienmodel zouden baseren op het maximaliseren van de kosten voor de arbeidsmigrant voor woongerelateerde zaken onder het minimaliseren van het inkomen van de arbeidsmigrant.

Lastig voor uitzenders

Het Aanjaagteam Arbeidsmigranten willen dat het arbeidscontract en huurcontract worden losgekoppeld, zodat de arbeidsmigrant onafhankelijk is van de werkgever. Maar verschillende werkgevers geven hierbij aan dat het scheiden van bed en baan in de praktijk erg lastig is. De werkgever heeft zorgplicht voor de arbeidsmigranten. Mede door de moeilijke huizenmarkt van tegenwoordig, is het niet te doen om arbeidsmigranten aan hun lot over te laten en zelf een woning te laten regelen.

BackOfficer adviseert uitzenders en helpt mee in de bemiddeling van uitzendkrachten. Wij zijn specialist in de ET-regeling en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook met vragen over huisvesting en vervoer kun je bij ons terecht!

Zorgen voor verbetering

ABN AMRO geeft aan dat de verbetering van werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten zal zorgen voor minder ernstige personeelstekorten. In het rapport worden de ontwikkelpunten benoemd, waarmee je arbeidsmigranten betere omstandigheden kunt bieden. Het rapport lees je hieronder.

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/alle-sectoren/bemiddeling-en-inhuur-van-arbeidsmigranten.html

BackOfficer tot je dienst!

Wil jij totale ontzorging bij het uitzenden van arbeidsmigranten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen voor complete bemiddeling, zodat jij je er niet druk om hoeft te maken! Met onze kennis en ervaring rondom de ET-regeling kunnen we jou helpen!

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 5803 873

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’