Onderhandelingen CAO voor Uitzendkrachten 2024

De huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt tot 1 januari 2024. Partij bij de onderhandelingen voor de CAO voor Uitzendkrachten zijn de werkgeversorganisaties ABU en NBBU en werknemersorganisaties de CNV en FNV. Onderhandelingen voor een nieuwe cao per 1 januari 2024 zijn al een paar maanden in volle gang. De onderhandelingen verlopen alleen niet zo soepel. Momenteel hebben partijen de onderhandelingen gestaakt omdat zij het niet eens kunnen worden. Waarom zijn de onderhandelingen gestaakt? En wat zijn de voorstellen van de vakbonden?

 

Stroeve onderhandelingen

De onderhandelingen voor de huidige cao liepen erg moeizaam. De vakbonden willen grote veranderingen ten gunste van de positie van uitzendkrachten. In de huidige cao zijn daarom al grote veranderingen doorgevoerd. Zoals uitbreiding van de inlenersbeloning en bescherming bij ziekte. In de huidige cao is daarnaast afgesproken dat partijen een regeling over de prijs van huisvesting willen afspreken die moet ingaan op 1 januari 2024.

Niet eens over huisvesting

Over de prijs van huisvesting kunnen partijen het nu dan ook niet eens worden. FNV geeft aan dat zij de kosten voor huisvesting willen reguleren door een maximum van 20% of 25% van het wettelijk minimumloon in te stellen afhankelijk van het type huisvesting. FNV geeft ook aan dat de ABU en de NBBU hier niet mee akkoord willen gaan. FNV staakt daarom de onderhandelingen. FNV-onderhandelaar Karin Heynsdijk: ‘Als de uitzendbranche hier niet mee instemt, dan zijn we uitgepraat.’ ABU en NBBU geven aan dat zij betreuren dat het overleg is stilgelegd en dat zij de huisvesting van arbeidsmigranten goed willen regelen en nog steeds gecommitteerd zijn om samen tot goede afspraken te komen.

 

Nieuwe cao wensen

Naast de discussie over de prijs van huisvesting staan er nog andere punten ter discussie. Voordat de onderhandelingen beginnen, schrijven alle partijen een voorstellenbrief. Hierin staat wat de partijen voor de nieuwe cao wensen. Een aantal voorstellen van de vakbonden lees je hieronder:

  • verdere uitbreiding van de inlenersbeloning door daarin op te nemen, dezelfde bonussen, ADV, feestdagen, vakantiedagen en ouderenregelingen;
  • regeling bij ziekte van 100% tijdens het eerste jaar en geen wachtdagen meer;
  • contracten met het echte aantal arbeidsuren;
  • roosters die ruim van tevoren bekend zijn en niet zomaar veranderen;
  • meer pensioenopbouw;
  • recht op Nederlandse les tijdens werktijd voor arbeidsmigranten;
  • informatierecht om het loon te kunnen controleren;
  • vakbondstoegang tot werkplek en woonvoorziening.

 

Ben je benieuwd naar de precieze voorstellen van de partijen, dan kan je een kijkje nemen in de voorstellenbrieven die hieronder zijn opgenomen. Verder houden we de onderhandelingen voor je in de gaten en brengen we je op de hoogte van belangrijk nieuws hierover.

Voorstelbrieven:

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’