Extra verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli!

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast zodat de lonen meegroeien met de welvaartsontwikkeling. Deze aanpassingen vinden altijd plaats in januari en juli. Vanaf 1 juli 2024 zal het minimumloon dus weer stijgen. De exacte hoogte van het wettelijk minimumloon zal in het voorjaar van 2024 bekend worden gemaakt. Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon bovendien een minimumuurloon geworden. Het minimumuurloon per 1 januari 2024 is €13,27 per uur.

Het kabinet wil het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 extra verhogen met 1,2%. Hiervoor is een spoedwet nodig, deze is al naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze verhoging brengt het minimumloon op zeker €13,43 per uur vanaf 1 juli 2024. Daarboven op komt dan nog de gebruikelijke halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. De extra verhoging moet ervoor zorgen dat de bestaanszekerheid wordt vergroot. De verhoging van het minimumloon werkt door in de uitkeringen, zoals bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Of de spoedwet zal worden opgevolgd is nog niet zeker. Natuurlijk houden we je hierover op de hoogte.

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’