Wat nou Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)?

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) – de hoofdlijnen

De Wet aanpak schijnconstructies is vanaf 1 juli 2015 ingevoerd. De wet beschermt onder andere arbeidsmigranten tegen onderbetalingen en moet eerlijke werkgevers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie. In dit artikel zal worden ingegaan op de regels ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de ketenaansprakelijkheid.

Minimumloon
Een van de belangrijkste onderdelen van de WAS is dat werknemers recht hebben op minimaal het wettelijk minimumloon. Dit minimumloon mag, om fraude te voorkomen, alleen giraal worden uitbetaald. Contante betalingen van het loon tot aan het wettelijk minimumloon zijn niet meer toegestaan. Voor arbeidsmigranten geldt dat het wettelijk minimumloon ook naar een buitenlandse of Nederlandse betaalrekening mag worden overgemaakt. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Het verrekenen van voorschotten op het minimumloon zijn enkel en alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. Het moet voorkomen worden dat onkosten ten onrechte als bestanddeel van het minimumloon worden meegerekend. Gebeurt dit toch, dan kan de werkgever een bestuurlijke boete worden opgelegd wegens onderbetaling. Daarnaast kan een werkgever worden verplicht tot het betalen van een dwangsom om het achterstallig loon tot minimumloonniveau af te dwingen. Er geldt onder voorwaarden een uitzondering voor het inhouden van de kosten van huisvesting en zorgverzekering op het wettelijk minimumloon met betrekking tot arbeidsmigranten.

Ketenaansprakelijkheid
Een tweede onderdeel van de WAS is de ketenaansprakelijkheid voor het loon van de werknemer. Wanneer een bedrijf een opdracht geeft aan een ander bedrijf en dat bedrijf zet personeel in om de klus op te knappen, ontstaat er een keten. De aansprakelijkheid ten aanzien van het loon in de keten is uitgebreid. Alle partijen in de keten zijn sinds de inwerkingtreding van de WAS verantwoordelijk voor het loon van de werknemers. Niet alleen de juridische werkgever maar ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van het cao loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen.

De wet introduceert een hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever en diens opdrachtgever als er sprake is van onderbetaling (of niet betalen) van het verschuldigde loon. Wanneer de werknemer niet het verschuldigde loon bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever krijgt, kan de werknemer naar de eerstvolgende schakel in de keten (indien van toepassing). De partij die het loon uiteindelijk betaalt, kan via de rechter in sommige gevallen een andere partij in de keten aansprakelijk stellen. Hieronder wordt weergegeven welke partijen mogelijk in een keten kunnen zitten.

Partijen in de Wet Ketenaansprakelijkheid zijn:

  • Hoofdopdrachtgever
  • Hoofdaannemer, opdrachtgever van de onderaannemer
  • Onderaannemer, opdrachtgever van de uitlener, tevens inlener
  • Uitzendbureau uitlener) of werkgever
  • Uitzendkracht of werknemer

 

 

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’