Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2023 (WML)

Wet invoering minimumuurloon per 2024!

Het wettelijk minimumloon, iedereen kent het wel. Het wettelijk minimumloon is het minimale bedrag dat een werknemer verplicht is aan een werknemer te betalen aan loon. Het is een vorm van inkomensbescherming. Het moet werknemers een redelijk inkomen garanderen voor de arbeid die zij leveren. De algemene welvaartsontwikkeling moet tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Daarom wordt het wettelijk minimumloon halfjaarlijks aangepast, in januari en in juli. In dit artikel wordt het wettelijk minimumloon dat geldt vanaf 1 januari 2023 weergegeven zodat je alle cijfers bij de hand hebt! Ook wordt er kort stilgestaan bij het wetsvoorstel ‘Wet invoering minimumuurloon’.

Het wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 januari 2023:

€ 1.934,40 per maand;

€ 446,4 per week;

€ 89,28 per dag.

Eerder was aangekondigd dat het minimumloon drie jaar op rij met 2,5% zou stijgen. Mede vanwege de inflatie is er in 2023 een extra stijging van het minimumloon. Het minimumloon stijgt in totaal met 10,15%.

Wet invoering minimumuurloon

Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de WML nog niet. Vanaf 2024 komt er wel een wettelijk minimumuurloon. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Het uurloon is dan voor iedereen hetzelfde, ondanks de lengte van de werkweek. Nu heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nog een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt.

Minimumloon

De bedragen van de WML gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin gewerkt wordt en de mogelijke cao-afspraken die voor de betreffende sector gelden. In de cao-afspraken staat hoelang een normale werkweek duurt.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en de wettelijk minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

 

De bovenstaande bedragen gelden ook voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 en 21 jaar. Voor werknemers met een BBL-arbeidsovereenkomst van 18 tot en met 20 jaar geldt het volgende wettelijk minimumloon:

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
20 jaar (BBL) € 1.189,65 € 274,55 € 54,91
19 jaar (BBL) € 1.015,55 € 234,35 € 46,87
18 jaar (BBL) € 880,15 € 203,10 € 40,62

Minimum uurlonen

De WML kent tot 2024 geen minimumuurlonen. De overheid publiceert daarom de uurlonen maar daar kan je geen rechten aan ontlenen. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dien je er zelf zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur per week. Deze bedragen zijn naar boven afgerond om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Minimumloon per uur per 1 januari 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd: Bij 36 uur: Bij 38 uur: Bij 40 uur:
21 jaar en ouder € 12,40 € 11,75 € 11,16
20 jaar € 9,92 € 9,40 € 8,93
19 jaar € 7,45 € 7,05 € 6,70
18 jaar € 6,20 € 5,88 € 5,58
17 jaar € 4,90 € 4,65 € 4,41
16 jaar € 4,28 € 4,06 € 3,85
15 jaar € 3,72 € 3,53 € 3,35

 

Minimumloon per uur per 1 januari 2023 voor werknemers met een BBL-arbeidsovereenkomst bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd: Bij 36 uur: Bij 38 uur: Bij 40 uur:
20 jaar 7,63 7,23 6,87
19 jaar 6,51 6,17 5,86
18 jaar 5,65 5,35 5,08

 

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgevers moeten voldoen aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Als een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon en/of geen of te weinig vakantiebijslag betaalt, dan riskeer je als werkgever een boete. De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de WML.

 

Backofficer is tot je dienst!

Wil jij de doorvoering van de minimumlonen voor jouw uitzendkrachten compleet uit handen geven? Sluit je dan aan bij BackOfficer. Wij nemen dit graag uit handen, zodat jij als uitzender de juiste focus kunt behouden!

Meer weten over onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’