Algemeen verbinden verklaring – CAO voor Uitzendkrachten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bepaald dat de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU/NBBU algemeen verbindend wordt verklaard per 11 juli 2020 tot en met 31 mei 2021. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU of de NBBU de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven. Werkgevers moeten zich aan de bepalingen van de CAO voor Uitzendkrachten houden en de bepalingen op hun werknemers toepassen.

De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV.

Zie voor bekendmaking. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2624.html

De CAO voor Uitzendkrachten is ook te raadplegen op de site van de ABU. https://www.abu.nl/cao/cao-voor-uitzendkrachten/

Er bestaan twee soorten cao’s:

  • Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en een of meer werknemersorganisaties en geldt binnen een bedrijf.
  • Een sector-cao ofwel een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector of bedrijfstak geldt. Een sector-cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties. De sector-cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Een sector-cao kan algemeen verbindend worden verklaard op verzoek van een van de partijen.

Een onderneming kan dispensatie aanvragen van een sector-cao aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indien zij een ondernemings-cao heeft afgesloten. Dit betekent dat een onderneming zich niet hoeft te houden aan de algemeen verbindend verklaarde cao. Dispensatie kan worden aangevraagd op de twee volgende manieren:

  • De eerste manier betreft het verzoeken om dispensatie tijdens het proces van de algemeenverbindendverklaring. De cao ligt, wanneer deze algemeen verbindend is verklaard, drie weken ter visie. Gedurende deze drie weken kan een onderneming om dispensatie verzoeken. Na deze periode kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen dispensatie meer verlenen.
  • De tweede manier betreft het verzoeken om dispensatie volgens de in de cao gestelde regels betreffende dispensatie. Dit staat in de CAO voor Uitzendkrachten in Bijlage VII (art. 43).

Op de website over cao’s van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan je zien of een cao algemeen verbindend is verklaard en per welke datum dat het geval is. https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=164

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Bepalingen in het contract van de werknemer mogen niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao. Afwijken ten gunste van de werknemer ten opzichte van de cao mag wel.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’