Geboorteverlof voor partners – wat is er veranderd?

Het geboorteverlof voor partners in loondienst was tot 1 juli 2020 eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 komt er een aanvullend geboorteverlof bij voor partners. Op 1 juli 2020 is namelijk de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden.

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen maar hij/zij moet dit wel binnen vier weken na de geboorte van het kind doen.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit betekent dat een partner recht heeft op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. De CAO voor Uitzendkrachten kent geen aanvulling tot 100% van het dagloon, ook bestaat geen recht op loondoorbetaling op grond van de uitzendovereenkomst met vaste arbeidsomvang en recht op doorbetaling van loon (WAB). Werkgevers (uitzendbureaus) dienen dit voor hun werknemers bij het UWV aan te vragen voor de betreffende verlofperiode. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden. https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/index.aspx

Partners hebben het recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 is geboren. Voordat gebruik kan worden gemaakt van het aanvullende geboorteverlof moet het geboorteverlof van een week eerst volledig zijn opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Calamiteitenverlof, ook wel het bevallingsverlof genoemd, komt bovenop het geboorteverlof. Duurt de bevalling een dag, dan is het calamiteitenverlof een dag. Werkt de werknemer drie dagen per week, dan heeft de werknemer recht op vier dagen (al dan niet aaneengesloten) doorbetaald verlof.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’