CAO-verhogingen per 1 juli 2021

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer zal daarom maandelijks een overzichtje delen met de cao-verhogingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit.

ABU-uitzendkrachten (633)

Allocatiegroep 0,96%

Architectenbureaus (43)

1,50%

Betonproductenindustrie (83)

5,00%

Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (118)

2,25%

Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (725)

0,50%

Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (823)

0,50% en aanpassing WML

Timmerindustrie (51)

Loonsverhoging van €37,50 bruto per maand

De WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) is per 1 juli gewijzigd. Het wettelijk minimumloon is gestegen. Het is verboden om een lager cao-loon uit te betalen dan het wettelijk minimumloon. Het WML werkt dus door in de cao’s en daarom zullen een aantal cao-lonen wijzigen om in overeenstemming met het WML te blijven. Wil je meer weten over het WML? Bekijk dan het artikel ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)’ van 10 mei 2021 in ons kenniscentrum bij blogs.

De cao architectenbureaus (43), de cao bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (118) en de cao motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (823) zijn algemeen verbindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn dus verplicht. Wil je weten wat een algemeenverbindendverklaring betekent? Lees dan ons artikel ‘De CAO en de algemeenverbindendverklaring’ in ons blog.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’