Cao verhogingen per 1 januari 2024

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. In de cao staan ook afspraken over verschillende uitkeringen, zoals de eenmalige uitkering en de eindejaarsuitkering. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit. Vleessector (26) Eindejaarsuitkering 2% Textielverzorging (35) Eindejaarsuitkering 5,33% Betonproductenindustrie (83) 3,5% Gehandicaptenzorg (317) 3% minimaal €80,- per maand Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (433) 4,75% Particuliere beveiliging (496) Eindejaarsuitkering 2,01% Pluimvee verwerkende industrie (573) 2,15% Vleeswarenindustrie (709) Eindejaarsuitkering 3,25% Stichting Grafische bedrijfsfondsen (Grafimedia) (1287) 1% Groothandel in bloemen en planten (1547) Eindejaarsuitkering 1% en €100 bruto naar rato dienstverband Open teelten (1944) 3%   De cao’s vleessector (26), textielverzorging (35), betonproductenindustrie (83), gehandicaptenzorg (317), schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (433), pluimvee verwerkende industrie (573), vleeswarenindustrie (709), grafimedia (1287) en de cao open teelten (1944) zijn algemeen verbindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn dus verplicht. Wil je weten wat een algemeenverbindendverklaring betekent? Lees dan ons artikel ‘De CAO en de algemeenverbindendverklaring’ in ons blog.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’