Wat & hoe met de Inlenerbeloning

De inlenersbeloning komt voort uit de wet WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs). Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI – art. 8) moet de intermediair het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als de inlener betaalt aan eigen medewerkers, in gelijke of gelijkwaardige functies. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd

De inlenersbeloning moet ervoor zorgen dat het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener (het bedrijf waar de uitzendkracht zijn werkzaamheden uitvoert) tegen wordt gegaan. De beloning moet zo gelijk mogelijk zijn en wordt vergeleken met een werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie. De inlenersbeloning bestaat volgens de volgende punten:

 • Het geldende periodeloon in de schaal
 • De arbeidsduurverkorting, in tijd of in geld
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, ploegen, werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk)
 • Initiële loonsverhoging
 • Kostenvergoeding (voor zover vrij van loonheffing en premies: reiskosten, pensionkosten e.a. kosten noodzakelijk voor de uitoefening van de functie)
 • Periodieken
 • Andere bepaling omtrent de inlenersbeloning in de cao van de inlener (bijv. M&T)

Deze informatie hebben wij van jou nodig om de inlenersbeloning vast te stellen en zullen we dan ook bij je opvragen!

Het baseren van de inlenersbeloning werkt via het volgende stappenplan.

 1. Is er een cao van toepassing bij de inlener? (Dubbelcheck! Een inlener kan soms denken dat hij niet onder een cao valt maar dit kan bij nader inzien toch wel het geval zijn. Wil je meer weten over de toepasselijkheid van de cao, kijk dan in ons artikel ‘De CAO en de algemeenverbindendverklaring van 12 februari’.)
 2. Is er wel een cao van toepassing bij de inlener? Dan baseer je de inlenersbeloning op de toepasselijke cao door de bovenstaande punten uit de toepasselijke cao te halen.
 3. Is er geen cao van toepassing bij de inlener? Dan baseer je de inlenersbeloning op de beloningsregeling van de inlener waarbij je kijkt naar beloning van werknemers met gelijke of gelijkwaardige functies.
 4. Of er nu wel of geen cao van toepassing is bij de inlener, de bovenstaande punten uit de CAO voor Uitzendkrachten moet worden opgevraagd en toegepast!
 5. Geldt erbovenop een geldend cao bij de inlener nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement? Dan moet deze ook worden toegepast op de uitzendkracht.

Uit de cao en/of uit de beloningsregeling/arbeidsvoorwaardenreglement van de inlener wordt vervolgens de inlenersbeloning gebaseerd.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’