CAO-verhogingen per 1 juli 2022

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonsverhogingen die tijdens de duur van de cao plaatsvinden. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze werknemers. BackOfficer deelt daarom maandelijks een overzichtje met de cao-verhogingen die gelden voor BackOfficer en haar klanten. Zo weet jij ook hoe het zit. Het zijn er nu wat veel omdat het WML overal van toepassing is.

 

(M&T) Metaal en Techniek cao’s 2021 822, 824, 826, 827, 2297
01-07-2022 De werkgever betaalt in de maand juli 2022 aan de werknemer die op 1 juli 2022 in dienst is van de werkgever éénmalig een bedrag ad € 382,50. Deze uitkering geldt voor iedereen inclusief uitzendkrachten.
________________________________________
Aanpassing WML
01-07-2022 Verhoging van 1,81% zie Staatscourant voor actuele bedragen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-11945.html
________________________________________
Afbouw 254-2022
01-07-2022 Aanloopschaal afbouw: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloopschaal UTA: aanpassing wml
________________________________________
Ambulancezorg 696-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing aftoploon
01-07-2022 vergoeding voor de uren in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst worden met 100% verhoogd, ORT berekening over ip-nr 32 in plaats van ip-nr 28
________________________________________
Apotheken 50-2021
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,50% inclusief compensatie oude 2,00% toeslagregeling
________________________________________
Arcadis 392-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Architectenbureaus 43-2021
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 0,75%
01-07-2022 Aanloopschaal: loonsverhoging van 0,75%
________________________________________
Bakkersbedrijf 1496-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Commercie industrieel: aanpassing wml
01-07-2022 Commercie ambachtelijk: aanpassing wml
01-07-2022 Dispensatietabel 1A: aanpassing op basis van het wml
01-07-2022 eenmalige uitkering van € 300,- bruto naar rato dienstverband
________________________________________
Bakkersbedrijf 1496-2020
01-07-2022 Dispensatietabel 1A: aanpassing op basis van het wml
________________________________________
Bedrijfsverzorgingsdiensten 634-2022
01-07-2022 BBL Seizoenswerk: aanpassing in verband met verhoging WML
01-07-2022 Oogst- en seizoenswerk: aanpassing in verband met verhoging WML
________________________________________
Beroepsgoederenvervoer 21-2021
01-07-2022 Jeugd geen chauffeur: verhoging WML
01-07-2022 Min-treden: aanpassing wml
________________________________________
Beroepsonderwijs volwasseneducatie, mbo 1022-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 4,20%
01-07-2022 Eenmalige bruto uitkering van € 600,- voor medewerkers in dienst per 01-07-2022 naar rato dienstverband
________________________________________
Besloten Busvervoer 218-2020
01-07-2022 Niet rijdend personeel: aanpassing wml
________________________________________
Betonpompbedrijven cao voor de 3967-2021
01-07-2022 Inloopschaal: aanpassing wml
01-07-2022 UTA inloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
Bitumineuze en kunstst. dakbedekking 118-2022
01-07-2022 Jeugd: aanpassing WML
01-07-2022 Instroomschaal: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard UTA: aanpassing WML
________________________________________
Bitumineuze en kunstst. dakbedekking 118-2021
01-07-2022 Instroomschaal: aanpassing wml
________________________________________
Bosbouw 187-Bos-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Participatie_BBL_vakantie: aanpassing WML
________________________________________
Bosbouw 187-Bos-2018
01-07-2022 Participatie_BBL_vakantie: aanpassing WML
________________________________________
Bouw en infra 10-2021
01-07-2022 Bouwplaats inloopschaal: aanpassing wml
01-07-2022 UTA inloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
Canon 224-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Schaal 80-90: wml aanpassing
________________________________________
Ceva Logistics Nederland 2982-2020
01-07-2022 Doelgroepen: aanpassing wml
________________________________________
De Volksbank 1027-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Dierentuin 3972-2021
01-07-2022 Standaard: Aanpassing wml
________________________________________
DocMorris NV 2359-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Doe-het-zelfbranche 1639-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing WML
________________________________________
Doe-het-zelfbranche 1639-2020
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Doe-het-zelfbranche 1639-2017
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Elektrotechnische detailhandel 683-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing WML
01-07-2022 Jeugdschaal: aanpassing wml
________________________________________
Evenementen en horecabeveiligingsbranche 3375-2019
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Facilitaire contactcenters 2070-2019
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 1574-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Artsen in opleiding: loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 60,- bruto per maand
01-07-2022 BBL niveau 3,4 en 5: loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 60,- bruto per maand
01-07-2022 Medisch specialisten: loonsverhoging van 2,00%
01-07-2022 BBL niveau 2: loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 60,- bruto per maand
01-07-2022 Aanloopschaal: loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 60,- bruto per maand
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 60,- bruto per maand
________________________________________
Gehandicaptenzorg 317-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 In- en doorstroombanen: aanpassing WML
________________________________________
Gehandicaptenzorg 317-2019
01-07-2022 In- en doorstroombanen: aanpassing wml
________________________________________
Gespec. detailhandel bloemen en planten 592-2020
01-07-2022 Standaard: verhoging van 1,81%
________________________________________
Glastuinbouw 1869-2020
01-07-2022 Standaard: aanpassing WML
________________________________________
Glastuinbouw 1869-2018
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Grafimedia 1287-2022
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
01-07-2022 Scholieren tot 18 jaar: aanpassing wml
________________________________________
Grafimedia 1287-2020
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
Groen, grond en infrastructuur vh LEO 725-2022
01-07-2022 Jeugdschaal_40: loonsverhoging van 1,00%
01-07-2022 BBL Opleidingstraject 40 uur: loonsverhoging van 1,00%
01-07-2022 BBL Opleidingstraject: loonsverhoging van 1,00%
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van 1,00%
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 1,00%
01-07-2022 Jeugdschaal: loonsverhoging van 1,00%
________________________________________
Groenten- en fruitverwerkende ind. 125-2021
01-07-2022 Participatie/BBL: aanpassing WML
________________________________________
Groenten- en fruitverwerkende ind. 125-2019
01-07-2022 Participatie/BBL: aanpassing WML
________________________________________
Groenten- en fruitverwerkende ind. 125-2018
01-07-2022 Participatie/BBL: aanpassing WML
________________________________________
Groothandel in bloembollen 1841-2021
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
________________________________________
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 533-2020
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 533-2019
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
Havenbedrijf Rotterdam 2141-2021 (niet aangemeld, niet in database)
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,50%
________________________________________
Hiswa Zeilmakerijen 66_880-2022
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 1,25%
01-07-2022 BBL: aanpassing wml
________________________________________
Hiswa Zeilmakerijen 66_880-2021
01-07-2022 BBL: aanpassing WML
________________________________________
Horeca- en aanverwante bedrijf 182-2022
01-07-2022 Niet vakkracht: aanpassing op basis van nieuw minimumloon
01-07-2022 Leerlingschaal: aanpassing op basis van nieuw minimumloon
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Horeca- en aanverwante bedrijf 182-2020
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Houthandel 233-2020
01-07-2022 Z-functies: aanpassing wml
________________________________________
Houthandel_ZADV 233_ZADV-2020
01-07-2022 Z-functies: aanpassing wml
________________________________________
Houtverwerkende industrie 253-2022
01-07-2022 Aanloop-standaard: aanpassing nieuw WML
01-07-2022 Aanloop-instroom: aanpasing nieuw WML
________________________________________
Houtverwerkende industrie 253-2020
01-07-2022 Aanloop-standaard: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop-instroom: aanpassing wml
________________________________________
Hoveniersbedrijf in Nederland 243-2021
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing ivm wml
________________________________________
Hoveniersbedrijf in Nederland 243-2018
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
Hoveniersbedrijf in Nederland_40 243_40-2021
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing ivm wml
________________________________________
Hoveniersbedrijf in Nederland_40 243_40-2018
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
International sales promotion & hospit. 1771-2019
01-07-2022 Standaard: aanpassing verhoging wml
________________________________________
Jeugdzorg 234-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Garantie banen: verhoging WML
01-07-2022 In- en doorstroom: verhoging WML
01-07-2022 eenmalige bruto uitkering van € 250,- voor alle medewerkers in dienst per 01-01-2022
________________________________________
Jeugdzorg 234-2019
01-07-2022 In- en doorstroom: verhoging WML
01-07-2022 Garantie banen: verhoging WML
________________________________________
Kantoorvakhandel 884-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
01-07-2022 eenmalige uitkering van 1,00% van het jaarsalaris
________________________________________
Kappersbedrijf 405-2022
01-07-2022 Overgangsregeling H3: aanpassing periodiek 4,5,6 en 7
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 4,50%
01-07-2022 BBL: nieuwe tabel
________________________________________
Kartonnage en verpakking 848-2019
01-07-2022 Aanloopschaal: verhoging WML
________________________________________
Kinderopvang en centra, gastouderbureaus 1612-2021
01-07-2022 Student MBO/HBO: loonsverhoging van 1,00%
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 1,00%
________________________________________
Kunsteducatie 429-2022
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 1,50%
________________________________________
Landschappen 187-Land-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Participatie_BBL: aanpassing WML
________________________________________
Landschappen 187-Land-2018
01-07-2022 Participatie_BBL: aanpassing WML
________________________________________
Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) 316-2020
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
M&T Carrosseriebedrijf 822-2021
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Carrosseriebedrijf_38.75 822_38.75-2021
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Carrosseriebedrijf_40 822_40-2021
01-07-2022 BBL_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Goud- en zilvernijverheid 827-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Isolatiebedrijf 826-2021
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Isolatiebedrijf_40 826_40-2021
01-07-2022 BBL_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Metaalbewerkingsbedrijf 824-2021
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Metaalbewerkingsbedrijf_39.1 824_39.1-2021
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Metaalbewerkingsbedrijf_40 824_40-2021
01-07-2022 BBL_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Metaalbewerkingsbedrijf_40-38 824_40_38-2021
01-07-2022 BBL_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Technisch installatiebedrijf 2297-2021
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
M&T Technisch installatiebedrijf_40 2297_40-2021
01-07-2022 BBL_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van € 42,50 per maand of € 39,09 per 4weken
________________________________________
Metalektro 487-2020
01-07-2022 BBL: aanpassing WML
________________________________________
Metalektro_40 487_40-2020
01-07-2022 BBL_40: aanpassing WML
________________________________________
Mode interieur tapijt textielindustrie 2535-2022
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
________________________________________
Mode interieur tapijt textielindustrie 2535-2021
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Aanloop MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
01-07-2022 Standaard MITT: aanpassing wml
________________________________________
Mortel- en Morteltransportondernemingen 27-2011
01-07-2022 Inloopschaal: aanpassing WML
01-07-2022 UTA inloopschaal: aanpassing WML
________________________________________
Museum cao 979-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,50%
________________________________________
NRGA (AVR) R23-2019 (niet aangemeld)
01-07-2022 In- en doorstroom: aanpassing WML
01-07-2022 Standaard: aanpassing WML schaal A
________________________________________
Natuurmonumenten 187-Natuur-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Participatie_BBL: aanpassing WML
________________________________________
Natuurmonumenten 187-Natuur-2018
01-07-2022 Participatie_BBL: aanpassing WML
________________________________________
Nederlandse Universiteiten 1536-2021 (niet aangemeld, niet in database)
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 4,00%
________________________________________
Nederlandse podia 2143-2022
01-07-2022 Oproepkracht jeugd: aanpassing WML
________________________________________
Onderwijsadviesbureaus 2872-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing WML
________________________________________
Open teelten 1944-2021
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
01-07-2022 Piekarbeiders: aanpassing nieuw WML
01-07-2022 Seizoensarbeider en zaterdaghulp: aanpassing nieuw WML
________________________________________
Openbare Bibliotheken 214-2020
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
________________________________________
Partikuliere kaaspakhuisbedrijf 306-2021
01-07-2022 eenmalige bruto uitkering van € 325,- voor medewerkers op 01-07-2022 in dienst vanaf 01-07-2021 naar rato
________________________________________
Philips 15-2020
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,10% met een minimum van € 600,- per jaar
________________________________________
Pluimveeverwerkende industrie 573-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml en loonsverhoging van 2,00%
________________________________________
Politie 1636-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
________________________________________
Postnl voor postbezorgers 2025-2019
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Postverspreiders 3109-2014
01-07-2022 Standaard: aanpassing WML
________________________________________
Primair Onderwijs 1494-2021
01-07-2022 Instroom-doorstroom-participatie: aanpassing wml
01-07-2022 Onderwijs Ondersteunend Personeel: aanpassing wml
________________________________________
Primair Onderwijs_36.86 1494-36.86-2021
01-07-2022 Onderwijs Ondersteunend Personeel: aanpassing wml
01-07-2022 Instroom-doorstroom-participatie: aanpassing wml
________________________________________
Productie- en Leveringsbedrijven 3335-2020
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Productie- en Leveringsbedrijven 3335-2018
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Productiegerichte Dierhouderij 1945-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
Productiegerichte Dierhouderij 1945-2021
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
Provinciale Sector 4097-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Recticel Nederland 1213-2020
01-07-2022 Aanloop: aanpassing WML
________________________________________
Recticel Nederland_40 1213_40-2020
01-07-2022 Aanloop: aanpassing WML
________________________________________
Reisbranche 924-2022
01-07-2022 Aanloop: loonsverhoging van 3,00%
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 3,00%
01-07-2022 Aanloop reisleider: loonsverhoging van 3,00%
01-07-2022 Reisleider: loonsverhoging van 3,00%
________________________________________
Rijk 2020 4087-2021
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
Royal Flora Holland 144-2021
01-07-2022 Aanloop Schaal 5: aanpassing wml
________________________________________
Slagersbedrijf 748-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Sociale werkvoorziening 1345-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Sport 475-2022
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Technische Groothandel 730-2019
01-07-2022 Standaard: Loonsverhoging van 1,00%
________________________________________
Technische Groothandel_40 730_40-2019
01-07-2022 Standaard_40: loonsverhoging van 1,00%
________________________________________
Tentoonstellingsbedrijven 1193-2022
01-07-2022 BBL: loonsverhoging van 2,00%
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 2,00%
________________________________________
Tuinzaadbedrijven 245-2021
01-07-2022 Aanloopschaal: lonen op basis van het WML
01-07-2022 Studenten en scholieren: lonen op basis van het WML
________________________________________
Tuinzaadbedrijven 245-2020
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
01-07-2022 Studenten en scholieren: lonen op basis van het WML
________________________________________
Uitgeverijbedrijf 3798-2022
01-07-2022 Dagbladjournalisten: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Aanloop dagbladjournalisten: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Vaktijdschriftjournalisten: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 H-aan-huisblad: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Grafisch dagbladuitgeverij: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Leerling huis-aan-huisbladjournalisten: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Publiekstijds_opinieweekbladjournalisten: loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Aanloop grafisch dagbladuitgeverij: loonsverhoging van 2,90% doorgvoerd
01-07-2022 Dagbladuitgeverijbedrijf: aanpassing wml en loonsverhoging van 2,90%
01-07-2022 Boeken en tijdschriften: aanpassing wml en loonsverhoging van 2,90%
________________________________________
Uitvoeringsinst. werknemersverzekeringen 1849-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Uitzendkrachten ABU 633-2022
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
________________________________________
Uitzendkrachten NBBU 1060-2022
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
01-07-2022 Allocatiegroep: loonsverhoging van 1,81%
________________________________________
VGL_periode 533_PER-2020
01-07-2022 Participatie: aanpassing WML
________________________________________
Verpleeg- verzorging en thuiszorg 2948-2022
01-07-2022 Leerling: aanpassing WML
________________________________________
Verzekeringsbedrijf 637-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Jeugdschaal: aanpassing WML
________________________________________
Verzelfstandigde Maatschappelijke Org. 2307-2022
01-07-2022 Flexschaal: aanpassing WML
________________________________________
Visdetailhandel 2266-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Vleessector 26-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Jeugd: aanpassing wml
________________________________________
Vleessector 26-2021
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
01-07-2022 Jeugd: aanpassing wml
________________________________________
Vleeswarenindustrie 709-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
Vleeswarenindustrie 709-2021
01-07-2022 Aanloopschaal: aanpassing wml
________________________________________
Welzijn maatschap. dienstv. sociaal werk 301-2021
01-07-2022 Instroom en doorstroom: lonen aangepast aan het minimumloon
________________________________________
Welzijn maatschap. dienstv. sociaal werk 301-2019
01-07-2022 Instroom en doorstroom: lonen aangepast aan het minimumloon
________________________________________
Werken voor waterschappen 4086-2022 (niet aangemeld)
01-07-2022 Schaal 0: aanpassing WML
01-07-2022 Standaard: loonsverhoging van 1,75%
________________________________________
Werken voor waterschappen 4086-2021
01-07-2022 Schaal 0: aanpassing WML
________________________________________
Zeevisbedrijf 645-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Zeevisbedrijf 645-2019
01-07-2022 Standaard: aanpassing wml
________________________________________
Ziekenhuizen 156-2021 (niet aangemeld)
01-07-2022 Standaard: aanpassing aftoploon
01-07-2022 Artsen in opleiding: extra trede toegevoegd
01-07-2022 vergoeding voor de uren in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst worden met 100% verhoogd, ORT berekening over ip-nr 32 in plaats van ip-nr 28
________________________________________
Zwembaden 3855-2022 (niet aangemeld, niet in database)
01-07-2022 standaard: loonsverhoging van 0,30%

BackOfficer tot je dienst!

Heb je meer praktische vragen rondom uitzenden en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 5803 873

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’