De verkiezingen & uitzenden 2021?

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De verkiezingen lopen een beetje anders dan normaal vanwege de coronacrisis. Verschillende politieke partijen hebben inmiddels hun kandidatenlijst en hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen bekend gemaakt. De uitslag van de verkiezingen zullen belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt en de uitzendbranche. Zoals in vorige artikelen is besproken, is arbeidsmarkthervorming hoog nodig en deze staat dan ook gepland voor de nieuwe kabinetsperiode van 2021 tot en met 2025. Maar wat zijn eigenlijk de standpunten van verschillende partijen ten aanzien van verschillende onderwerpen van de arbeidsmarkt?

Vrijwel alle partijen zijn voor het verhogen van het minimumloon. Daarnaast moet de kwaliteit van de uitzendbranche worden verbeterd, meerdere partijen vinden dat dit moet gebeuren door het stellen van wettelijke kwaliteitseisen (bv. VVD, PvdA), een vergunningsplicht (bv. GL, SP, PvdA, CU, PvdD, Denk) of het storten van een waarborgsom (bv. SGP, PvdA). Verschillende partijen vinden ook dat uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden dienen te krijgen als andere werknemers (bv. GL, PvdA).

Verder staat de verbetering van huisvesting van arbeidsmigranten ter discussie. De standpunten voor verbetering hiervan lopen erg uiteen, van een tewerkstellingsvergunning (bv. PVV, SP) tot het verantwoordelijk maken van gemeenten voor huisvesting van arbeidsmigranten (bv. GL) tot het stellen van wettelijke kwaliteitseisen (VVD) en de scheiding van de rollen van huisbaas en werkgever (bv SP, PvdD).

Bovendien vormt de positie van de zzp’ers op de arbeidsmarkt een heikel punt. Schijnzelfstandigheid, oneerlijke concurrentie en gedwongen zelfstandigheid moet worden teruggedrongen. Ook hier hebben partijen verschillende meningen over. De discussie gaat over het wel of niet invoeren van een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid en/of pensioen (voor bv. VVD, CDA, D66, PvdA, CU, Denk en tegen SGP, PVV, SP, FvD, PvdD) en een minimumtarief voor zzp’ers (bv. PvdA, CU).

Tot slot zijn partijen in discussie over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het tegengaan daarvan op grond van de analyses en aanbevelingen van de Commissie Borstlap. Verschillende politieke partijen vinden dat het vaste contract weer de norm moet worden (CDA, GL) of dat het aanbieden van een vast contract in ieder geval gestimuleerd moet worden bij werkgevers (bv. VVD, PVV, D66, GL, Denk). Bijvoorbeeld door het verminderen van financiële en fiscale voordelen tussen verschillende vormen van werk. Daarnaast vinden verschillende politieke partijen dat we drie ‘rijbanen’ (het vaste en tijdelijke contract, uitzendcontract en het zelfstandigencontract) moeten gaan hanteren en andere (onzekere) contracten moeten afschaffen zoals ook wordt aanbevolen door de Commissie Borstlap (GL, PvdD).

Voor een compleet beeld van alle standpunten van de politieke partijen kan je het verkiezingsprogramma raadplegen op internet. Wat de uitkomst van de verkiezingen ook zal zijn, het zal met mogelijke grote hervormingen van de arbeidsmarkt een spannende nieuwe kabinetsperiode worden. Elke stem telt en elke stem kan het verschil maken, dus ga vooral stemmen op 17 maart 2021!

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’