De wet arbeidsmarkt in balans uitgelegd (DEEL1)

Een aantal belangrijke onderwerpen van de WAB zetten we nog eens voor je op een rijtje. BackOfficer is helemaal van de WAB! Jij hoeft je dus geen zorgen te maken om alle regels want onze flexdiensten zijn helemaal WAB-proof. In dit artikel bespreken we nog eens kort de volgende onderwerpen:

– De WW-premie wijziging
– De oproepovereenkomst
– De ketenregeling
– De uitgebreide informatieverplichting van de werkgever
– De transitievergoeding

WW-premie
Werkgevers betalen sinds 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie is vervallen. De premie bestaat nu alleen nog uit een laag en een hoog percentage (2,70 procent en 7,70 procent). Het is voor werkgevers daarom aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven want dan wordt de lage premie betaald. Met een vast contract wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst bedoeld. Hierdoor is het dus van belang om te weten of er sprake is van een oproepovereenkomst, dat wordt hieronder toegelicht.

Oproepovereenkomst
Met de WAB is er een definitie van de oproepovereenkomst in de wet gekomen. Van een oproepovereenkomst is sprake als er geen vaste arbeidsomvang is of als er een uitsluiting van de loondoorbetaling (ULV) geldt. Er is geen vaste arbeidsomvang als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar waarbij de werknemer steeds hetzelfde loon ontvangt. Een Fase A uitzendovereenkomst (ULV) en een Fase B of C uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding en zonder een vaste arbeidsomvang zijn dus oproepovereenkomsten.

Als er sprake is van een oproepovereenkomst gelden onder andere de volgende regels:
– De werkgever moet ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch de tijdstippen waarop gewerkt moet worden, bekend maken.
– Na twaalf maanden moeten werkgevers de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aanbieden.
– Als de werkgever de oproep binnen vier dagen wijzigt of afzegt, blijft de oproepwerknemer recht houden op loon van de oorspronkelijke oproep (ook bij een ULV).

Ketenregeling
De ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen welke periode je werknemers een tijdelijk contract mag aanbieden. De ketenregeling bestond voor de WAB ook al, alleen de periode van de keten is veranderd door de WAB. Door de WAB mag je in drie jaar tijd (in plaats van voorheen in twee jaar tijd) drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten waarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. De tussenpoos die nodig is om de keten te doorbreken is nog steeds hetzelfde, namelijk zes maanden. Voor uitzendkrachten verandert er niks door de WAB met betrekking tot de ketenregeling. Voor uitzendkrachten geldt namelijk een aparte ketenregeling, het fasesyteem dat de ABU hanteert en dat ook in de CAO voor Uitzendkrachten staat.

Informatieverplichting
De informatieplicht van de werkgever is met de WAB uitgebreid. Het gaat dan over informatie die op de loonstrook of in een elektronische of schriftelijke opgave moet worden opgenomen. De werknemer moet op zijn loonstrook kunnen zien of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of deze schriftelijk is overeengekomen en of er sprake is van een oproepovereenkomst. Daarnaast moet de werknemer op de hoogte worden gesteld van:
– de toepasselijke arbeidsvoorwaarden die gelden op grond van art. 8 of 8a van de Waadi;
– de toepasselijke regelingen of cao;
– en of er sprake is van een uitzendovereenkomst dan wel een payrollovereenkomst.
Bij BackOfficer werken wij met onze eigen unieke uitzendsoftware. Uitzendkrachten hebben een eigen portal waarin alle informatie te vinden is. Zoals je weet staat BackOfficer voor een 100% transparante dienstverlening!

Transitievergoeding
Sinds de WAB heeft elke werknemer recht op een transitievergoeding ongeacht de duur van zijn of haar arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding geldt dus al vanaf dag 1. Het recht op een transitievergoeding ontstaat wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Ook de opbouw van de transitievergoeding is veranderd. De transitievergoeding bestaat tegenwoordig uit een derde maandsalaris per dienstjaar. Als er geen volledige dienstjaren zijn gewerkt wordt de hoogte van de transitievergoeding naar rato berekend.

De WAB nog een keer! DEEL 2
In het volgende deel worden de volgende onderwerpen besproken:
– De definitie ‘payrolling’ in de wet
– De Waadi

 

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’