De wet arbeidsmarkt in balans uitgelegd (DEEL2)

Een aantal belangrijke onderwerpen van de WAB zullen we voor jou nog eens op een rijtje zetten. BackOfficer is helemaal van de WAB! Jij hoeft je dus geen zorgen te maken om alle regels want onze flexdiensten zijn helemaal WAB proof.

In het vorige artikel van de WAB – ‘De wet arbeidsmarkt in balans uitgelegd (DEEL 1)’ – hebben we onderstaande onderwerpen besproken:
– De WW-premie wijziging
– De oproepovereenkomst
– De ketenregeling
– De uitgebreide informatieverplichting van de werkgever
– De transitievergoeding

In dit artikel zullen we de volgende onderwerpen van de WAB bespreken:
• De definitie ‘payrolling’ in de wet
• De Waadi

Payrolling en uitzenden
De definitie van ‘payrolling’ is met de WAB ingevoerd in de wet. Hierdoor is er juridisch onderscheid gemaakt tussen uitzenden en payrolling. Payrolling is een soort van uitzenden maar dan met eigen regels. Er kan sinds de WAB dan ook geen gebruik meer worden gemaakt van het flexibele fasesysteem en talloze andere zaken, als een werknemer onder het begrip payrolling valt. Payrolling en uitzenden lijken nog steeds erg veel op elkaar, dus hoe weet je nou of je aan payrolling doet of dat je aan het uitzenden bent?

Eerst even wat uitleg van een aantal begrippen en termen die een belangrijke rol spelen.
Feitelijk werkgever: het bedrijf waar de werknemer zijn werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert maar waar hij of zij op papier geen werknemer is.
Formele werkgever: een derde partij waar de werknemer zijn werkzaamheden niet daadwerkelijk uitvoert maar waar hij of zij op papier wel werknemer is.
Allocatiefunctie: het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het werven en selecteren van personeel. Een werkgever werft en selecteert doorgaans zijn eigen personeel maar een uitzendbureau kan dit ook voor hem doen. In het eerste geval ligt de allocatiefunctie bij de werkgever en in het tweede geval ligt de allocatiefunctie bij de formele werkgever.
Exclusiviteitsvereiste: de werknemer mag alleen met toestemming van de feitelijk werkgever ergens anders ter beschikking worden gesteld.
Termen voor partijen: bij payrolling, de payrollkracht, het payrollbedrijf (formele werkgever) en de opdrachtgever (feitelijk werkgever). Bij uitzenden, de uitzendkracht, het uitzendbureau (formele werkgever) en de inlener (feitelijk werkgever).

Er is sprake van payrolling als de allocatiefunctie niet bij de formele werkgever maar bij de feitelijk werkgever ligt én er sprake is van het exclusiviteitsvereiste. Als een van deze twee eisen ontbreekt, dan is er sprake van uitzenden.
De allocatiefunctie en exclusiviteitsvereiste zijn best vage begrippen. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wie de allocatiefunctie uitvoert of wanneer er aan het exclusiviteitsvereiste is voldaan. Het kabinet heeft daarom een aantal indicatie opgesteld om meer duidelijkheid te creëren. Het is wel belangrijk om te weten dat geen van deze indicaties op zichzelf aangeeft door wie de allocatiefunctie wordt uitgevoerd of wanneer er sprake is van exclusiviteit. De indicaties moeten samen worden bezien met de feiten en omstandigheden van elke individuele werknemer. Hieronder worden de indicaties weergegeven:

Allocatiefunctie:
• Heeft de formele werkgever de werknemer zelf geworven en geselecteerd? (bijvoorbeeld door plaatsing van een vacature of het benaderen van potentiële werknemers of het actief benaderen van inleners)
• Of en in welke mate heeft de inlener bemoeienis gehad met de werving en het selectieproces?
• De structurele aard van de werkzaamheden en de functie die door de werknemer verricht moet worden.
• Is er sprake van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener?
• Is de werknemer eerder in dienst of anderszins werkzaam geweest bij de inlener?
• Verricht de formele werkgever in zijn geheel geen allocatieve activiteiten? (bijvoorbeeld het hebben van een vacaturesite of het in dienst hebben van recruiters die actief werven en alloceren)

Exclusiviteitsvereiste:
• Welke afspraken zijn er tussen de formele werkgever en de inlener gemaakt? (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding)
• Is de werknemer medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en vindt dit ook feitelijk zo plaats?
• Hoe lang is de werknemer al (exclusief) bij de inlener werkzaam of voorheen bij de inlener werkzaam geweest?
• Moet de werknemer met de inlener praktische zaken afspreken? (bijvoorbeeld vakanties of andere aan arbeidsvoorwaarden gerelateerde zaken)
• Heeft de inlener bemoeienis gehad met het personeelsbeleid ten behoeve van de werknemer? (bijvoorbeeld bij functioneringsgesprekken)

Waadi
Waadi staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De Waadi maakt sinds de WAB onderscheid tussen arbeidskrachten die wel en niet in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld. Het verschil in dat onderscheid zit hem dus in uitzenden en payrolling. Vooral de regels voor payrolling zijn aangescherpt. Payrollkrachten moeten volgens de Waadi namelijk gelijk worden behandeld als werknemers die direct in dienst zijn bij de betreffende onderneming. In dit artikel gaan wij niet verder in op de wijzigingen die voor payrollkrachten gelden. Hieronder zullen we de wijzigingen bespreken die voor uitzenden van belang zijn.

WAADI: Bij het uitlenen of inhuren van medewerkers krijgt je te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Waadi. Volgens deze wet hebben uitleners een registratieplicht. Als inlener van personeel moet u controleren of deze registratie in het Handelsregister juist is. Beide partijen kunnen een boete krijgen als dat niet zo is.

Arbeidskrachten hebben sinds de WAB recht op gelijke toegang tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende organisatie, net als de werknemers die direct in dienst zijn van de onderneming in gelijke of gelijkwaardige functies. Met bedrijfsvoorzieningen wordt bijvoorbeeld bedoeld, kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten. Een inlener mag dus geen onderscheid maken in behandeling van arbeidskrachten ten aanzien van de bedrijfsvoorzieningen of diensten.

Met de WAB is er daarnaast een meldplicht gekomen voor het inlenende bedrijf ten aanzien van de geldende arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat het inlenende bedrijf het uitzendbureau op de hoogte moet stellen van de geldende arbeidsvoorwaarden. Het uitzendbedrijf moet namelijk op basis van de geldende arbeidsvoorwaarden de gelijke beloning vaststellen.

Via onze site kan je bij downloads zien dat BackOfficer arbeidskrachten ter beschikking stelt volgens de Waadi. Dit heet ook wel de WAADI check. Hierdoor weet jij zeker dat BackOfficer voldoet aan de regels van de Waadi!

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’